Alles over Combiwel voor Kinderen

Onze droom

Combiwel voor Kinderen is een non-profit kinderopvangorganisatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij investeren maximaal terug in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. Ons streven is kansengelijkheid voor ieder kind van 0 tot 13 jaar. Met een uitdagend activiteitenpakket bieden wij kinderen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien. Onze deskundige pedagogisch medewerkers en coaches staan elke dag klaar voor de kinderen. Zij zorgen, in een ontspannen sfeer, voor de best mogelijke begeleiding. Samen zetten wij een extra stap voor onze Amsterdammertjes!

Professionele, zorgzame en persoonlijke begeleiding

Wij zijn een maatschappelijke organisatie voor kinderopvang en voorscholen. Het draait bij ons om professionele, zorgzame en persoonlijke begeleiding voor kinderen en ouders/verzorgers. Met veel ervaring, doordachte pedagogische uitgangspunten en een flexibele organisatie kunnen wij inspelen op de individuele behoefte van de ouders van nu.

Spelen, leren, ontdekken en beleven

Onze motto’s in de aanpak zijn ‘Spelen & Leren’ en ‘Ontdekken & Beleven’. We bieden kinderen avontuur op maat. Voor elke leeftijd in onze groepen bieden we materialen, speelgoed en activiteiten aan die de zintuigen prikkelen en de ontwikkeling stimuleren. We gaan veel naar buiten om te spelen en te sporten en daar waar mogelijk is er een extra aanbod met bijvoorbeeld kinderyoga of muziek.

Vrolijk, schoon en veilig

Onze locaties zijn vrolijk en uitdagend ingericht, schoon en veilig. De inrichting nodigt uit om te spelen, te leren en te ontdekken. Met spel en verantwoord speelgoed worden de zintuigen van de kinderen geprikkeld. Met thema’s wordt aandacht besteed aan taalvaardigheid en algemene ontwikkeling.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een VOG van de overheid. Met bijscholing en trainingen volgen onze pedagogisch medewerkers de ontwikkelingen op het gebied van taal, opvoeding en verzorging. Al onze groepen worden zorgvuldig geïnspecteerd door de GGD.

Veel van onze locaties zijn gevestigd in een basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de schoolteams. Zo zorgen wij ervoor dat kinderen gemakkelijker starten op de basisschool.

Wil je meer weten over ons kinderdagverblijf in Amsterdam? Lees dan ons informatieboekje. Zo weet je hoe een opvangdag eruit ziet, welke activiteiten er zijn, hoe je een extra dag aanvraagt en hoe we rekening houden met het ritme van je kind.

Neem contact op

Via ons handige contactformulier
of telefonisch op werkdagen
tussen 09.00 – 12.00 uur
of tussen 13.00 – 17.00 uur

Telefoon

020 577 11 33

E-mail

welkom@combiwelvoorkinderen.nl
Postadres algemeen
Combiwel voor Kinderen
Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

Waarom kies je voor ons?

Omdat we staan voor persoonlijke aandacht, we een zorgzame en professionele organisatie zijn en we veel ervaring hebben. Kinderen staan bij ons centraal. Daardoor ontwikkelt je kind zich goed en komt het met veel plezier naar onze dagopvang, buitenschoolse opvang of de voorschool. Wij hebben vestigingen in Amsterdam Noord, Zuid en West.

Hoe zijn onze locaties?

Onze locaties zijn vrolijk en uitdagend ingericht, schoon en veilig. Je kind wordt uitgenodigd om te spelen, leren en ontdekken. Met spel, leerzaam materiaal en speelgoed prikkelen wij de zintuigen van je kind. In veel van onze locaties wordt nauw samengewerkt met de teams van basisscholen. Zo zorgen wij ervoor dat je kind een gemakkelijke start heeft op de basisschool.

Wie controleert ons?

Onze groepen worden zorgvuldig geïnspecteerd door de GGD. Bij de locaties tref je de actuele inspectierapporten aan. Onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een VOG van de overheid. Met scholing volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van opvoeding en verzorging. Op die manier garanderen wij de hoogst haalbare veiligheid.

Neem een kijkje bij ons binnen

1. Kennismaken

2. Inschrijven

Dat gaat heel erg eenvoudig! Je kunt gebruik maken van ons handige online inschrijfformulier. Lukt het niet op de computer? Neem dan contact op!

 

 

 

 

 

3. Aanbieding

Snel na je inschrijving hoor je welk aanbod wij kunnen doen. Accepteer je het aanbod, dan maken wij de overeenkomst op en informeren wij je over
de wijze van betalen. Daarbij krijg je tevens informatie over het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag of Gemeentetoeslag.