Leestijd: < 1 minuut

Privacyverklaring

Dit is de Privacy Verklaring van Combiwel. Tot Combiwel behoren Stichting Combiwel Amsterdam, Stichting Combiwel Buurtwerk, Stichting Combiwel Buurtteams, Stichting Combiwel voor Kinderen en Stichting Combiwel Projecten. Alle activiteiten die worden uitgevoerd door één van deze stichtingen, vallen onder deze Privacy Verklaring.

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Combiwel uw
persoonsgegevens.

Combiwel vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Combiwel veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Privacy