Combiwel voor kinderen, kinderopvang in de regio Amsterdam
“Uw kind staat
bij ons centraal”
Combiwel voor kinderen, kinderopvang in de regio Amsterdam
“Met spel en verantwoord
speelgoed, prikkelen we de
zintuigen van uw kind”
Combiwel voor kinderen, kinderopvang in de regio Amsterdam
“Er is veel te beleven,
uw kind komt vol
verhalen thuis”
Combiwel voor kinderen, kinderopvang in de regio Amsterdam
“Een kind dat plezier heeft,
ontwikkelt zich goed”

Kinderopvang 0 – 4 jaar

U kunt met een gerust hart werken, terwijl wij in een veilige, leuke en leerzame omgeving zorgen voor uw kind. Op werkdagen bieden wij hele of halve dagen opvang voor 0 tot 4 jarigen.

Voorschool 2,5 – 4 jaar

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de voorschool. Voorscholen zijn er voor 2,5 tot 4 jarigen. Er wordt nauw samengewerkt met de basisschool.

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd en in de schoolvakanties is uw kind bij ons van harte welkom. Uw kind kan ook al komen voordat de school begint en tussen de middag kan uw kind bij ons rustig een broodje eten.

Welkom bij Combiwel voor Kinderen Amsterdam!

Wij zijn een maatschappelijke kinderopvang organisatie met persoonlijke aandacht voor u en uw kind. Zorgzaam en professioneel stimuleren onze medewerkers de ontwikkeling van uw kind. Bij ons kan uw kind veel ontdekken en beleven en komt het met plezier naar het kinderdagverblijf, de Peutercombi, de buitenschoolse opvang, de voorschool of de spelinloop.

© Copyright - Combiwel 2016 | Inloggen | Combiwel hanteert de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld