Startschot vorming Integraal Kindcentrum (IKC) De Krijtmolen in Amsterdam Noord

De handtekeningen zijn gezet
Tijdens een feestelijk moment op 24 juni jl. is het startsein gegeven voor de intensieve samenwerking tussen OBS De Krijtmolen en kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen. Directeuren Bjørn Huysman van Combiwel voor Kinderen en Jorrit Liesting van OBS De Krijtmolen hebben hun handtekening gezet voor de vorming van Integraal Kindcentrum (IKC) De Krijtmolen in Amsterdam Noord.

Kind staat centraal
IKC De Krijtmolen wordt een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat het kind maximaal ondersteund wordt in zijn/haar talenten en ontwikkeling. Beide organisaties zoeken elkaar actief op in het ondersteunen van elkaars werkzaamheden. Dit betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich echt als een team gaan opstellen. Door samen in gesprek te gaan hoe wij kinderen van 2 tot 13 jaar willen ontwikkelen, bereiken we het maximale voor kinderen. IKC De Krijtmolen wil hiermee een krachtige en inspirerende omgeving bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande pedagogische lijn.

Nieuwe aanbouw
Aan de school was de voorschoolse educatie (VVE) van Combiwel voor Kinderen al gedurende vele jaren gekoppeld. Vanaf herfst 2020 komt daar ook een sportieve buitenschoolse opvang (BSO) bij met plek voor 30 kinderen. Vanaf eind dit jaar zitten dan alle kinderen in de kinderopvang, van 2 tot 13 jaar, samen in de spiksplinternieuwe aanbouw waar wij de komende maanden een uitdagende BSO gaan inrichten. IKC De Krijtmolen valt onder schoolbestuur Innoord, het bestuur van de zestien openbare basisscholen die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.