Betrouwbare partner voor basisscholen

Maatschappelijk

Stichting Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders komen bij ons op de eerste plaats. Net als het basisonderwijs investeren wij in de toekomst van het jonge kind.

Ervaren in de samenwerking

Veel van onze locaties werken al lang samen met basisscholen, een flink aantal locaties al meer dan 16 jaar. We onderhouden duurzame relaties met schooldirecties en -besturen.

Vernieuwend

Naast spelend leren en ontmoeten hebben we het opbrengstgericht, handelingsgericht en planmatig werken toegevoegd aan onze aanpak en geïntegreerd in onze praktijk (OGW). Wij maken werk van het integreren in onze aanpak van het profiel van de school en de vorm van het onderwijs.

Visie op de ontwikkeling van het kind

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, is het nodig dat een kind de wereld met vertrouwen tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen en fouten te maken. Spelen is plezier hebben. Spelen is leren en tóch genieten van het kind zijn. Stimuleren en ondersteuning bieden zijn hiervoor de basis.

Kwaliteit
 • Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek kwam een gemiddeld waarderingscijfer van 8.2
 • 2017 was het derde jaar op rij waarover we van de Geschillencommissie het certificaat ‘Geen Klachten’ mochten ontvangen
 • De rapporten van de Inspectie Kinderopvang van de GGD zijn lovend, onder andere over de inhoud van het VVE-programma

De uitgangspunten in onze aanpak

 • Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen
 • Ieder kind is uniek en wordt gerespecteerd. Voor alle kinderen geldt dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn
 • Alle kinderen worden op een positieve manier benaderd waardoor ze eigenwaarde opbouwen
 • Alle kinderen worden gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling, in de breedste zin van het woord
 • Alle kinderen krijgen de ruimte om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken
 • Alle kinderen krijgen de mogelijkheid zich als individueel mens maar ook als mens binnen een groep te ontwikkelen
 • Ouders en pedagogisch medewerkers zijn partners en zoeken samen naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontplooiing van het kind
 • Ouderbetrokkenheid is essentieel en onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind

Samenwerken is meer dan samen werken

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs staat volop in de aandacht. Er bestaat politiek en maatschappelijk overeenstemming dat een kinderopvangvoorziening – naast het bieden van een dienst aan ouders voor het kunnen combineren van arbeid en ouderschap – belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Samenwerken met het onderwijs

Samenwerken gaat veel verder dan ruimtegebruik en praktische afstemming. We sluiten ons graag aan bij het profiel van een school en onze medewerkers trainen wij in de onderwijsmethode of in de pedagogische visie. Ook bij onze Buitenschoolse Opvang zoeken wij volop samenwerking met scholen. Wij zorgen voor al onze diensten voor één vast aanspreekpunt voor de samenwerking op de locaties.

De voordelen van samenwerken
 • Eén pedagogische visie, één pedagogisch klimaat
 • Eén doorgaande leerlijn
 • Aansluiting en afstemming op kerndoelen, programma’s en thema’s
 • Goede mix tussen schools- en spelenderwijs leren dat gedurende de dag kan worden aangeboden
 • Eén aanspreekpunt voor al onze diensten op een locatie
 • Korte lijnen bij extra zorg

Een integraal kindcentrum waar mogelijk

Waar mogelijk vormen we met het onderwijs een integraal kindcentrum (IKC), waar kinderen van 0-13 jaar een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving geboden wordt, zodat ieder kind zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en ontplooien. Onze visie is, dat wij hiervoor de eigen structuur ondergeschikt kunnen maken aan de intensieve en duurzame samenwerking binnen het IKC.

Eén leiding, één MT

Een centrum waarbinnen onderwijs en kinderopvang op basis van partnership samenwerken. Waar kinderen kunnen spelen, leren en ontmoeten en alle activiteiten voor kinderen in samenhang worden aangeboden.

Gedeelde visie en aanpak

Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit eenzelfde pedagogisch en didactisch concept en de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit vanuit de gedachte dat verschillende partners en organisaties samen meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk.

Professionals in één team

Professionals van beide organisaties werken vanuit één team samen. Iedere professional neemt zijn eigen expertise mee waardoor het team versterkt wordt. Door de samenwerking en het vormen van één team is er de mogelijkheid tot het ontwikkelen van combinatiefuncties. Combiwel voor Kinderen werkt op verschillende locaties met combinatiefuncties. Zo zijn er op dit moment gecombineerde functies van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent.

Gezamenlijke jaaragenda en thema’s

Er is één gezamenlijk jaarwerkplan. De doorgaande lijn is terug te zien in de gekozen thema’s, programma’s en methodes. Er wordt gezamenlijk een jaaragenda gemaakt.

Aantrekkelijk ingericht, sfeer sluit op elkaar aan

De inrichting en sfeer van de kinderopvangruimtes sluit goed aan op die van het totale kindcentrum. Hoge kwaliteit, aantrekkelijk, goede uitstraling, schoon en creatief zijn daarbij sleutelwoorden.

Kennismaken?

Elkaar leren kennen is de basis voor goede samenwerking. Daarom investeren we in een gedegen kennismaking en in duurzame relaties.
Ik kom graag langs om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

In februari 2019 heb ik over de samenwerking met de scholen een nieuwsbrief uitgebracht.

Bjørn Huysman, directeur
Mail b.huysman@combiwel.nl
Telefoon 06-53744894

Waarom kiezen ouders voor ons?

Omdat we staan voor persoonlijke aandacht, we een zorgzame en professionele organisatie zijn en we veel ervaring hebben. Ouder en kind staan bij ons voorop. Daardoor ontwikkelen kinderen zich goed en komen zij met plezier naar onze dagopvang, buitenschoolse opvang of de voorschool. Wij hebben vestigingen in Amsterdam Noord, Zuid en West.

Hoe zijn onze locaties?

Onze locaties zijn vrolijk ingericht, schoon en veilig. Kinderen worden er uitgenodigd om te spelen, te leren en zelfstandig deel te nemen aan thema activiteiten. Met spel en verantwoorde materialen en speelgoed prikkelen wij de zintuigen. Wij werken nauw samen met de schoolteams van basisscholen. Zo zorgen wij ervoor dat kinderen een gemakkelijke start maken op de basisschool.

Hoe worden we gecontroleerd?

Onze groepen worden zorgvuldig geïnspecteerd door de Inspectie Kinderopvang van de GGD. Alle locaties hebben actuele inspectierapporten. Onze medewerkers zijn gediplomeerd en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag van de overheid. Met scholing volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van opvoeding en verzorging. We garanderen de hoogst haalbare veiligheid.

X

Wil je de beste website ervaring? Accepteer dan onze cookies. Ben je per ongeluk op onze website gekomen of heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie?
Laat ze dan uit staan. Hier vind je onze Cookieverklaring & Privacyverklaring.