Samenwerken met onderwijs

Betrouwbare partner voor basisscholen

Stichting Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De kwaliteit, de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders komen bij ons op de eerste plaats. Net als het basisonderwijs investeren wij in de toekomst van het jonge kind.

Ervaren in de samenwerking

Veel van onze locaties werken al lang samen met basisscholen, een flink aantal locaties al meer dan 16 jaar. We onderhouden duurzame relaties met schooldirecties en -besturen.

Vernieuwend

Naast spelend leren en ontmoeten hebben we het opbrengstgericht, handelingsgericht en planmatig werken toegevoegd aan onze aanpak en geïntegreerd in onze praktijk (OGW). Wij maken werk van het integreren in onze aanpak van het profiel van de school en de vorm van het onderwijs.

Visie op de ontwikkeling van het kind

Kinderen worden geboren met een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, is het nodig dat een kind de wereld met vertrouwen tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen en fouten te maken. Spelen is plezier hebben. Spelen is leren en tóch genieten van het kind zijn. Stimuleren en ondersteuning bieden zijn hiervoor de basis.

Kwaliteit

 • Uit ons laatste klanttevredenheidsonderzoek kwam een gemiddeld waarderingscijfer van 8.3
 • 2020 was het vierde jaar op rij waarover we van de Geschillencommissie het certificaat ‘Geen Klachten’ mochten ontvangen
 • De rapporten van de Inspectie Kinderopvang van de GGD zijn lovend, onder andere over de inhoud van het VVE-programma
Onze aanpak
 • Ieder kind is uniek en wordt gerespecteerd. Voor alle kinderen geldt dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn
 • Alle kinderen worden op een positieve manier benaderd waardoor ze eigenwaarde opbouwen
 • Alle kinderen worden gestimuleerd en ondersteund in hun ontwikkeling, in de breedste zin van het woord
 • Alle kinderen krijgen de ruimte om dingen uit te proberen, fouten te maken en nieuwe oplossingen te zoeken
 • Alle kinderen krijgen de mogelijkheid zich als individueel mens maar ook als mens binnen een groep te ontwikkelen
 • Ouders en pedagogisch medewerkers zijn partners en zoeken samen naar nieuwe inzichten die bijdragen aan de ontplooiing van het kind
 • Ouderbetrokkenheid is essentieel en onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind
Intensief samenwerken

Samenwerken is meer dan samen werken

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs staat volop in de aandacht. Er bestaat politiek en maatschappelijk overeenstemming dat een kinderopvangvoorziening – naast het bieden van een dienst aan ouders voor het kunnen combineren van arbeid en ouderschap – belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Samenwerken met het onderwijs

Samenwerken gaat veel verder dan ruimtegebruik en praktische afstemming. We sluiten ons graag aan bij het profiel van een school en onze medewerkers trainen wij in de onderwijsmethode of in de pedagogische visie. Ook bij onze Buitenschoolse Opvang zoeken wij volop samenwerking met scholen. Wij zorgen voor al onze diensten voor één vast aanspreekpunt voor de samenwerking op de locaties.

De voordelen van samenwerken

 • Eén pedagogische visie, één pedagogisch klimaat
 • Eén doorgaande leerlijn
 • Aansluiting en afstemming op kerndoelen, programma’s en thema’s
 • Goede mix tussen schools- en spelenderwijs leren dat gedurende de dag kan worden aangeboden
 • Eén aanspreekpunt voor al onze diensten op een locatie
 • Korte lijnen bij extra zorg
Een IKC waar mogelijk

Waar mogelijk vormen we met het onderwijs een integraal kindcentrum (IKC), waar kinderen van 0-13 jaar een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving geboden wordt, zodat ieder kind zich, binnen zijn eigen mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en ontplooien. Onze visie is, dat wij hiervoor de eigen structuur ondergeschikt kunnen maken aan de intensieve en duurzame samenwerking binnen het IKC.

Eén leiding, één MT

Een centrum waarbinnen onderwijs en kinderopvang op basis van partnership samenwerken. Waar kinderen kunnen spelen, leren en ontmoeten en alle activiteiten voor kinderen in samenhang worden aangeboden.

Gedeelde visie en aanpak

Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit eenzelfde pedagogisch en didactisch concept en de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit vanuit de gedachte dat verschillende partners en organisaties samen meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk.

Professionals in één team

Professionals van beide organisaties werken vanuit één team samen. Iedere professional neemt zijn eigen expertise mee waardoor het team versterkt wordt. Door de samenwerking en het vormen van één team is er de mogelijkheid tot het ontwikkelen van combinatiefuncties. Combiwel voor Kinderen werkt op verschillende locaties met combinatiefuncties. Zo zijn er op dit moment gecombineerde functies van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent.

Gezamenlijke jaaragenda en thema’s

Er is één gezamenlijk jaarwerkplan. De doorgaande lijn is terug te zien in de gekozen thema’s, programma’s en methodes. Er wordt gezamenlijk een jaaragenda gemaakt.

Aantrekkelijk ingericht, sfeer sluit op elkaar aan

De inrichting en sfeer van de kinderopvangruimtes sluit goed aan op die van het totale kindcentrum. Hoge kwaliteit, aantrekkelijk, goede uitstraling, schoon en creatief zijn daarbij sleutelwoorden.

Wil je meer weten over onze visie op de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs? Op www.samenrichtingIKC.nl vind je meer informatie.

Een afspraak maken kan natuurlijk ook. Elkaar leren kennen is de basis voor goede samenwerking. Daarom investeren we in een gedegen kennismaking en in duurzame relaties. Ik kom graag langs om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Bjørn Huysman, directeur
Mail b.huysman@combiwel.nl
Telefoon 06-53744894

Neem contact op

Via ons handige contactformulier
of telefonisch op werkdagen
tussen 09.00 – 12.00 uur
of tussen 13.00 – 17.00 uur

Telefoon

020 577 11 33

E-mail

welkom@combiwelvoorkinderen.nl
Postadres algemeen
Combiwel voor Kinderen
Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

Neem een kijkje bij ons binnen

Het laatste nieuws

Bijzondere rol PM-er binnen Integraal Kindcentrum (IKC)

Leestijd: 2 minuten Denise Koorn is pedagogisch medewerker en combinatiefunctionaris bij Combiwel voor Kinderen en vertelt in de…

Lees meer   

Kindcentrum De Zijderoute gestart in Bos en Lommer

Leestijd: 2 minuten Het nieuwe Kindcentrum De Zijderoute is gestart! Het kindcentrum, aan de Buskenblaserstraat, ligt vlakbij het…

Lees meer   

Onze toffe BSO zomer vol uitdaging

Leestijd: < 1 minuut Onze BSO zomer vol toffe activiteiten is volop in gang. Graffiti kunst maken, unieke muzieklessen,…

Lees meer   

Startschot IKC Amsterdam West

Leestijd: 2 minuten Basisscholen Onze Amsterdamse school (AMOS) en De Spaarndammerhout (AWBR) gaan samen met kinderopvangorganisatie Combiwel voor…

Lees meer   

logo-combiwel-voor-kinderen