Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar

Jolien van Aar, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, heeft het project Home-Start Amsterdam 10 jaar lang gevolgd en de effecten onderzocht. Tijdens het mini-symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van Home-Start Amsterdam was zij een van de sprekers. Uit haar onderzoek blijkt, dat Home-Start ouders een duurzame verbetering van de competentiebeleving bied. Anders gezegd: ouders voelen dat zij – na te zijn geholpen door een Home-Start vrijwilliger – weer in staat zijn het gezin te kunnen runnen en dat zij weer meer van de opvoeding van hun kind(eren) kunnen genieten.

Jose Koster

Spreker Jose Koster, Home-Start trainster, benadrukte in haar relaas, dat de kracht van Home-Start zit in het ‘gewoon zijn’ van de vrijwilligers in de gezinnen en het ‘delen van ervaring van mens tot mens’. Het is praktisch en vriendschappelijk, er is geen oordeel of professionele dwang.

Sofie Vriends

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugd Instituut vertelde op het symposium dat Home-Start een van de meest succesvolle maatjesmethodieken in ons land blijkt te zijn. Maatjesprojecten als Home-Start passen goed in de gedachte van de civil society. Enerzijds omdat projecten mikken op participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en een deel van hun tijd vrijwillig inzetten om de andere te helpen.

Naast voornoemde sprekers was er ook nog een demonstratie van mindfullness voor ouders met stressklachten. Een onderdeel dat ook ingezet kan worden als ouders dat willen. De Home-Start Amsterdam medewerkers van Combiwel kijken met plezier terug op een geslaagd mini-symposium.

home-start-symposium3 home-start-symposium1home-start-symposium2-jose-koster