De Krijtmolen (BSO)

BSO Kinderopvang de Krijtmolen in Amsterdam Noord

BSO de Krijtmolen is gelegen aan Molenwijk 8 in een groene omgeving in Amsterdam Noord. Het is gevestigd in de nieuwe aanbouw van basisschool de Krijtmolen. Na schooltijd, op de vrije middagen en in de schoolvakanties zorgen wij dat je kind veilig en met plezier wordt opgevangen, kan spelen met andere kinderen of in alle rust een boek kan lezen of een spelletje kan doen. Ook gaan we graag naar buiten om te sporten of te spelen.

Wij bieden twee contractvormen aan, 40 en 52 weken.

Samen richting IKC de Krijtmolen

We werken intensief samen met basisschool de Krijtmolen. De bedoeling is dat Combiwel voor Kinderen en OBS De Krijtmolen steeds meer toegroeien naar een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat je kind maximaal ondersteund wordt in zijn/haar talenten en ontwikkeling. Beide organisaties zoeken elkaar actief op in het ondersteunen van elkaars werkzaamheden. Dit betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich echt als een team gaan opstellen. Een voorbeeld van deze samenwerking is dat een van de medewerkers van BSO Krijtmolen werkzaam is als vakdocent sport en bewegen op school.

IKC De Krijtmolen wil hiermee een krachtige en inspirerende omgeving bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande pedagogische lijn van 2 tot 13 jaar. Op Peutercombi voorschool de Krijtmolen bieden wij VVE aan.

Activiteiten, spelen en bewegen

Het schoolplein is avontuurlijk ingericht met uitdagende speeltoestellen. Er is een grote, afgeschermde buitenruimte waar grote bomen worden afgewisseld met moestuintjes, een perenboom en vruchtenstruiken. De oudere kinderen kunnen spelen op het grote grasveld en gebruik maken van de wijkspeeltuin. Ook is er een spiksplinternieuwe binnenruimte met bijvoorbeeld een spiegelwand om voor te dansen. Daarnaast kan de BSO gebruik maken van creatieve faciliteiten van school zoals de atelierruimte. We organiseren ook uitstapjes buiten de deur zoals een bezoek aan kinderboerderij Diereneiland en aan de bibliotheek. Bij BSO Krijtmolen zorgen we voor een gezellige en ontspannen sfeer. Er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of je kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we je over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij je goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons inschrijfformulier. Of bel met de afdeling Planning op 020 577 11 33.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

  •   Molenwijk 8, 1035 EE Amsterdam
  •   06 42744160
  •   bsokrijtmolen@combiwelvoorkinderen.nl
  • Buitenschoolse opvang
  • Stadsdeel Noord
  • Na schooltijd & schoolvakanties
  • 40 weken open52 weken open

Kaart