Berichtgeving coronavirus

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD. Bekijk voor meer informatie ook de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid. De overheid maakt steeds een afweging van het risico van besmetting en de impact van de maatregel op het maatschappelijk leven. Ook Combiwel weegt af hoe we u als klant kunnen blijven helpen, het bedrijf gezond houden en gelijktijdig verdere verspreiding van het virus beperken.

Bericht 3 april aan ouders

Dinsdag 31 maart is door het kabinet aangekondigd dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de reguliere kinderopvang tot die tijd gesloten is. De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met vitale beroepen, blijft open. Graag van tevoren, liefst voor 12.00 uur, aanmelden via de eerder gecommuniceerde nood emailadressen.


Bericht 24 maart reminder Noodopvang

Voor ouders die werkzaam zijn in vitale functies zijn wij open op onze locaties

  1. Houthaven Revaleiland 1 (nood-houthaven@combiwelvoorkinderen.nl)
  2. Basisschool de Driemaster, Binnenvaart 1 (nood-driemaster@combiwelvoorkinderen.nl) en
  3. Bockesprong, Theophile de Bockstraat 100 (nood-bockesprong@combiwelvoorkinderen.nl)

Wilt u ons laten weten via een mail aan de betreffende locatie als u uw kind wilt brengen, liefst met uw opvangbehoefte tot 28 april? Als u aan ons minimaal 1 dag van te voren vóór 12 uur laat weten dat u opvang nodig heeft, reageren wij ter bevestiging voor 15 uur dezelfde dag.

Wij steunen alle ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen van harte en hopen hiermee ons steentje bij te dragen.

Samen voor onze Amsterdammertjes!


Bericht 20 maart compensatie kinderopvangkosten voor ouders

Afgelopen vrijdag heeft de overheid besloten dat ouders gecompenseerd worden voor alle kosten voor de kinderopvang gedurende de periode vooralsnog van 16 maart tot 6 april. Inmiddels hebben wij bevestigd gekregen van de gemeente Amsterdam dat dit ook geldt voor iedereen die een gemeentetoeslag krijgt.

Wat betekent dit:
Alle ouders betalen gewoon hun factuur die zijn van ons krijgen. Kinderopvangorganisaties krijgen, naar verwachting, eind maart (wij rekenen op een paar dag later) een formulier van de rijksoverheid waarmee berekend kan worden wat de netto kosten zijn die ouders na aftrek van kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag nog zelf betalen. Daar zullen wij uw hulp bij nodig hebben om inkomensgegevens aan te leveren. Wij kunnen vervolgens bepalen hoeveel elke ouder terug moet krijgen. Deze kosten storten wij terug op uw rekening en wij declareren die kosten bij de overheid of gemeente. U heeft dus uiteindelijk geen enkele kosten gedurende de corona crisis.

Bericht van de Belastingdienst 19 maartTijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus – wat moeten ouders doen?

Voor de kinderopvang blijft alles hetzelfde, dus:

– Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
– Betaal volledig de factuur voor de opvang.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening brengt. Ook als u uw kinderen thuis houdt zolang de kinderopvang dicht is. Zie bericht van de Belastingdienst.

Berichtgeving 16 maart

In navolging op ons bericht van gisteravond sturen wij u nu, maandagmiddag 16 maart, een update van de situatie.

Alle ouders/verzorgers zijn gebeld om te inventariseren welke ouders/verzorgers een vitaal beroep uitoefenen, en de kinderopvang niet op een andere manier kunnen regelen. Hebben wij u niet kunnen bereiken en heeft u als gevolg van uw werk in vitale beroepen opvang nodig, mail dit dan naar kindplanning@combiwel.nl. Voor morgen geldt, dat wij deze ouders een alternatief bieden en dit persoonlijk aan hen doorgeven. De overheid is verantwoordelijk voor het regelen van de opvang vanaf aanstaande woensdag, 18 maart (alles onder voorbehoud). Dit wordt een stedelijk aanbod en alleen voor die ouders die er recht op hebben en hun opvang niet anders kunnen regelen. Er wordt momenteel hard aan gewerkt. Wij zijn in afwachting van verdere informatie vanuit de overheid en zullen de betreffende ouders zo spoedig mogelijk informeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via corona@combiwelvoorkinderen.nl.

Berichtgeving 15 maart

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland tot en met 6 april te sluiten. Kinderen van ouders die werken in zogenoemde vitale sectoren (o.a. zorg, politie en brandweer en de lijst opgesteld door ministerie) moeten nog op opvang kunnen rekenen. wel worden opgevangen.

Vanzelfsprekend zullen wij gevolg geven aan dit besluit. Daarom zijn onze voorscholen, groepen buitenschoolse opvang en kinderdagverblijfgroepen per direct gesloten, met uitzondering van de opvang voor kinderen van ouders met zogenaamde vitale beroepen. Maandag zal dit improviseren zijn. Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/verzorgers werkzaam zijn in de vitale sectoren of beroepen. Wij stellen alles in het werk om vanaf dinsdag op een aantal plekken in de stad groepen centraal open te stellen om voor deze ouders hun kinderen op te vangen. Hierover hebben we overleg met scholen en de branchevereniging. We zullen met u overleggen of uw specifieke situatie valt binnen de gestelde criteria.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en houden u, samen met school, op de hoogte van de ontwikkelingen.