11 mei weer open!

Dinsdag 21 april kondigde het kabinet een geleidelijke versoepeling aan van de maatregelen rondom het coronavirus en dan met name ten aanzien van het basisonderwijs en de kinderopvang. Uit verschillende onderzoeken van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar ook uit andere studies blijkt dat kinderen slechts een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Kinderen krijgen het virus minder snel en worden er minder ziek van. En kinderen dragen het virus ook nauwelijks over.

Open vanaf 11 mei 2020
De kinderdagopvang en de peuteropvang, voor kinderen tot vier jaar, mogen vanaf 11 mei dus weer volledig open! Ook de basisscholen en de buitenschoolse opvang openen weer deels hun deuren. Basisscholieren kunnen de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm gaat krijgen, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het ritme van de scholen en we zijn nu samen met schooldirectie aan het afstemmen hoe we de opvang van uw kind zo goed en veilig mogelijk kunnen gaan regelen. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren maar in ieder geval voor 11 mei.

Wij zijn ontzettend blij dat we de kinderen weer mogen verwelkomen op de locaties. We hebben ze heel erg gemist en kijken uit naar 11 mei. Tijdens alle weken dat reguliere opvang van Combiwel voor Kinderen dicht was zijn er heel veel leuke video’s gemaakt door de pedagogisch medewerkers. Een aantal kun je terugkijken op ons YouTube kanaal.

Wat gebeurt er met de noodopvang?
De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, blijft in principe open tot en met 8 mei. Echter, het kan zijn dat de ouders in deze groep toch extra opvang nodig zullen in de periode na 8 mei. Ook hierover informeren wij u op een later tijdstip maar voor 11 mei.