Houthaven (KDV)

Kinderdagverblijf Houthaven | Kinderopvang Amsterdam West (Westerpark)

Je kunt met een gerust hart werken, studeren of je vrije tijd invullen, want onze kinderopvang zorgt in een veilige, aantrekkelijke en leerzame omgeving voor je kind. Kinderdagverblijf Houthaven is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de Spaarndammerhout / Westerpark buurt. In het gebouw zitten ook de Openbare Daltonschool De Spaarndammerhout en Onze Amsterdamse School, waarmee we een samenwerkingsverband hebben. We beschikken op de bovenste verdieping over veel ruimte, waaronder een speelruimte op een veilig, inpandig, dakterras. Op werkdagen bieden wij opvang van 08.00 tot 18.30 uur voor 0 t/m 4 jarigen. Je kind wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet je baby, dreumes of peuter dagelijks de vaste vriendjes en pedagogisch medewerkers.

Er zijn drie kinderdagverblijf groepen: een baby-/dreumesgroep, een peutergroep en een verticale groep voor kinderen van 0 – 4 jaar. Op de peutergroep wordt gewerkt met de VVE methodiek voor ontwikkelingsstimulering.

Naast de kinderdagverblijfgroepen, hebben we voor peuters van 2 – 4 jaar ook twee Peutercombi voorscholen. Deze zijn vijf uur per dag open, van 08.30 – 13.30 uur. Klik HIER voor meer informatie over de Peutercombi voorschool groepen.

Impressie van het park dat naast onze locatie wordt aangelegd.

Een opvangdag

In de groepen zorgen we ervoor dat je kind zoveel mogelijk het vaste ritme van thuis volgt en liefdevolle aandacht krijgt. In de baby en dreumesgroep is sprake van een ritme met eten, slapen en wakker zijn. Slaapt een kind, dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden. In de peutergroep is de dag wat actiever, hoewel de jongsten natuurlijk nog een middagdutje doen. Op alle groepen wordt speelgoed en avontuur aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfase van de leeftijd van de kinderen. Er valt veel te beleven tijdens een opvangdag bij Combiwel. Je kind kan van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken. Zo ontdekken de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

Spelend leren met Piramide methodiek

Kinderdagverblijf Houthaven biedt voor de peuters Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan. Er wordt gewerkt met het thema-programma Piramide. Dit is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Spelend leren en taalontwikkeling staan voorop. Daarnaast kent de Piramide methode een speelse oriëntatie op cijfers en rekenen.

Lekker en gezond eten en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. In de ochtend en in de middag eten we een cracker of fruit en tussen de middag een lunch.

Citaten uit rapport Inspectie Kinderopvang

“De wijze waarop de opvang is georganiseerd op het kinderdagverblijf levert een bijdrage aan een emotionele veilige omgeving voor kinderen……”
“De beroepskrachten reageren sensitief op de kinderen en nemen een affectieve houding aan…………”
“Tijdens de verzorgmomenten spreken de beroepskrachten met de kinderen, worden de handelingen benoemd, lachen de beroepskrachten naar de kinderen terwijl er oogcontact met de kinderen wordt gemaakt. In de peutergroep communiceren de beroepskrachten op vriendelijke en enthousiaste wijze met de kinderen. De beroepskrachten laten de kinderen duidelijk merken dat zij het leuk vinden dat de kinderen er zijn……”
“Gedurende het inspectiebezoek heerst er een ontspannen sfeer op de groep. De beroepskrachten en de stagiair benaderen de kinderen op een positieve wijze waarbij vooral wordt benoemd wat een kind wel mag en kan, en vermijden zij zoveel mogelijk verbiedende of negatieve communicatie met de kinderen. Een enkele keer moet de beroepskracht een kind toch corrigeren, maar dit gebeurt altijd vriendelijk…….”
Onderaan treft u de link aan naar het volledige inspectierapport.

Contact met ouders/verzorgers

Tijdens de dagelijkse overdracht wordt verteld over de bijzonderheden van de dag en worden vragen over de opvoeding of over het gedrag beantwoord. Over de algemene zaken op de groep worden er ouderavonden georganiseerd.

Graag delen we hier een compliment van een verhuizend ouderpaar: “Beste Karin & Evie, Helaas gaan we binnenkort verhuizen en zullen we afscheid moeten nemen van een van de leukste KDV’s van Amsterdam. Onze kinderen hebben werkelijk een super tijd gehad, maar daar komt nu dus een eind aan. Mochten jullie nog iets nodig hebben dan horen we het graag. Dank voor alle goede zorg, gelukkig mogen we nog 2 maanden van deze zorg genieten.”

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

Kaart