Binnen kijken bij:

Houthaven (Kinderdagverblijf)

Revaleiland 1 (1014 ZG Amsterdam West) 10,5 uur open 08.00 – 18.30 52 weken open

Kinderdagverblijf Houthaven | Kinderopvang Amsterdam West (Westerpark)

Je kunt met een gerust hart werken, studeren of je vrije tijd invullen, want onze kinderopvang zorgt in een veilige, aantrekkelijke en leerzame omgeving voor je kind. Kinderdagverblijf Houthaven is gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de Spaarndammerhout / Westerpark buurt. In het gebouw zitten ook de Openbare Daltonschool De Spaarndammerhout en Onze Amsterdamse School, waarmee we een kindcentrum vormen. We beschikken op de bovenste verdieping over veel ruimte, waaronder een speelruimte op een veilig, inpandig, dakterras. Je kind wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet je baby, dreumes of peuter dagelijks de vaste vriendjes en pedagogisch medewerkers.

Middel 206

Adres

Houthaven
Kinderdagverblijf
Revaleiland 1
1014 ZG Amsterdam
Stadsdeel West

Contact opnemen

Bel met: 020-5709682
Mail Houthaven
Schrijf je kind in
LRKP-nummer: 209842362

Praktische informatie

Samenwerking met de school / Dagindeling

Samen met basisschool De Spaarndammerhout en  Onze Amsterdamse School vormen wij een kindcentrum. We beschikken op de bovenste verdieping over veel ruimte, waaronder een speelruimte op een veilig, inpandig, dakterras. Je kind wordt in een vaste groep geplaatst. Zo ziet je baby, dreumes of peuter dagelijks de vaste vriendjes en pedagogisch medewerkers.

Activiteiten, spelen en bewegen

Een opvangdag

In de groepen zorgen we ervoor dat je kind zoveel mogelijk het vaste ritme van thuis volgt en liefdevolle aandacht krijgt. In de baby en dreumesgroep is sprake van een ritme met eten, slapen en wakker zijn. Slaapt een kind, dan zijn we in de buurt om het in de gaten te houden. In de peutergroep is de dag wat actiever, hoewel de jongsten natuurlijk nog een middagdutje doen. Op alle groepen wordt speelgoed en avontuur aangeboden dat past bij de ontwikkelingsfase van de leeftijd van de kinderen. Er valt veel te beleven tijdens een opvangdag bij Combiwel. Je kind kan van alles zien, horen, proeven, voelen en meemaken. Zo ontdekken de kinderen hun mogelijkheden en talenten.

Spelend leren met Piramide methodiek

Kinderdagverblijf Houthaven biedt voor de peuters Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan. Er wordt gewerkt met het thema-programma Piramide. Dit is een totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Spelend leren en taalontwikkeling staan voorop. Daarnaast kent de Piramide methode een speelse oriëntatie op cijfers en rekenen.

Contact met ouders/verzorgers

Tijdens de dagelijkse overdracht wordt verteld over de bijzonderheden van de dag en worden vragen over de opvoeding of over het gedrag beantwoord. Over de algemene zaken op de groep worden er ouderavonden georganiseerd.

Openingstijden

08.00 – 18.30

Sluitingsdagen 2021

Sluitingsdagen

Je kunt het hele jaar door een beroep doen op de opvang, met uitzondering van onderstaande dagen, waarop we gesloten zijn. Feest- en andere vooraf aangekondigde sluitingsdagen zijn in het uurtarief verwerkt, je betaalt maandelijks een vast bedrag voor het aantal uren van de plaatsingsovereenkomst.

Sluitingsdagen 2021

 • 01 Januari – Nieuwjaarsdag
 • 5 April – 2e Paasdag
 • 27 April – Koningsdag
 • 13 Mei – Hemelvaartsdag
 • 14 Mei – Dag na Hemelvaartsdag
 • 24 Mei – 2e Pinksterdag
 • 16 September – Studiedag Combiwel voor Kinderen
 • 24 December – sluitingsdag (m.u.v. KDV en BSO Houthaven)
 • 31 December  – sluitingsdag (m.u.v. KDV en BSO Houthaven)
Tarieven

Tarieven

Vanaf januari 2021 gelden onderstaande uurtarieven. Alle tarieven zijn inclusief maaltijden, fruit, gezonde tussendoortjes, drinken en luiers. Feestdagen en aangekondigde sluitingsdagen zijn in het tarief verwerkt. Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor de uren van de plaatsingsovereenkomst. De verschillen tussen de uurtarieven van locaties komen voort uit de werkelijke kosten die gemaakt worden om de opvang conform de Wet Kinderopvang aan te kunnen bieden.

(*We spreken over bruto uurprijzen, want door toeslagen is de netto uurprijs (dat wat het werkelijk kost) meestal lager)

Bruto* uurprijs Peutercombi voorscholen

 • Peutercombi voorschool zonder warme maaltijd per uur: € 8,96

Bruto* uurprijs Kinderdagverblijven (baby- en peutergroepen)

 • Hele dagen KDV (inclusief warme maaltijd) per uur: € 9,31
Toeslagen & Vergoedingen

Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst

Gaat je kind naar de opvang en je studeert of werkt (beiden)? Dan kun je  maandelijkse Kinderopvangtoeslag ontvangen via de Belastingdienst. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Kijk voor meer informatie op: de website van de Belastingdienst.
(Let op: Gaat je kind naar de Peutercombi voorschool en kom je niet in aanmerking voor de Kinderopvangtoeslag, dan kun je de Gemeentetoeslag krijgen. Zie onder.)

Proefberekening maken?
Klik op: proefberekening.

Wijzigt je inkomen?
Wijzig dan ook je tegemoetkoming. De Belastingdienst rekent namelijk jaarlijks met je af door middel van uw aangifte.


Gemeentetoeslag voorschool, voor ouders die geen Kinderopvangtoeslag krijgen

Gaat je kind naar onze Peutercombi voorschool of naar een peutergroep op een kinderdagverblijf en heb je geen recht op de Kinderopvangtoeslag? Dan krijg je een vergoeding van de gemeente. Deze vergoeding van de gemeente is:

 • voor peuters vanaf 2 jaar oud
 • maximaal voor 16 uur per week op een 40 weken locatie

Proefberekening maken voor een indicatie van de kosten?
De gemeente heeft een handige rekentool op haar website
> Klik voor rekentool 2021 gemeente.

Gezinsinkomen doorgeven
Omdat wij de Gemeentevergoeding voor je aanvragen en wij deze direct in mindering brengen op de factuur, hebben wij bij plaatsing een verklaring en een bewijs van het (gezins)inkomen nodig.


Minimum inkomen en je kind zit op de voorschool? Je hebt recht op korting en scholierenvergoeding!

Korting 
Als je een minimum inkomen hebt en je kind gaat naar de voorschool, dan krijg je 50 eurocent korting per uur. Om deze korting te kunnen geven vragen wij je aan te tonen dat je minder dan 120% van het landelijk gemiddeld minimuminkomen ontvangt. Dat kan op twee manieren:
1. Met de Stadspas van je kind. Heeft de Stadspas van je kind een groene stip, dan heb je recht op de korting. Wij vragen dan om een kopie van de stadspas (voor en achterkant).
2. Met de IB verklaring van de Belastingdienst. Deze kun je op de website van de Belastingdienst opvragen.

Extra scholierenvergoeding 

Gaat je peuter naar de voorschool en heb je een minimuminkomen, dan kun je van de gemeente 250 euro krijgen voor de aanschaf van spullen voor je kind of voor een sportvereniging of zwemles.
klik en lees over de scholierenvergoeding