Zandkasteel (Peutercombi voorschool plus)

Peutercombi voorschool Plus het Zandkasteel in Amsterdam Noord

Het Zandkasteel zit in buurtcentrum De Driehoek, centraal gelegen in Amsterdam Noord. Het is een voorschool voor kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Het is een gewone voorschool waar we werken met thema’s voor peuters. Het verschil is, dat deze voorschool een kleine groep heeft in een rustige omgeving en dat de medewerkers je kind extra zorg en aandacht geven. Samen met jou en een zorgdeskundige wordt gekeken wat voor extra aandacht jouw kind nodig heeft. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen die door pedagogisch Medewerkers van Combiwel voor Kinderen worden begeleid.

Het Zandkasteel is vijf uur per dag open, drie dagen per week (maandag, dinsdag en donderdag), 43 weken per jaar, dus niet in de vakanties. De openingstijden zijn van 8.30 – 13.30 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Spelend leren met Uk & Puk

Je kind wordt met spelend leren voorbereid op de basisschool. Daardoor gaat de overgang naar de basisschool beter. Vanuit de voorschool is er contact met de eerste groep van de basisschool waar je kind naar toe gaat. We werken met het Uk & Puk thema programma. Puk is een vrolijke gekleurde handpop. Samen met Puk beleven de kinderen leuke avonturen. Met spel lokt Puk reacties uit die gunstig zijn voor de taalontwikkeling van je kind. Puk is speciaal voor peuters, zodat zij al jong een goede start maken met het leren en gebruiken van taal. Naast taal is er ook aandacht voor cijfers en voor de sociale vaardigheden van uw kind. Je kind leert opkomen voor zichzelf, samen te spelen en speelgoed te delen.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven. Voor de kinderen is het leuk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en maken we thema-thuis-werkboekjes.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Aanmelden

Aanmelden gaat op twee manieren:

  1. Je kind is al geplaatst op een voorschool, maar blijkt extra aandacht nodig te hebben in een kleinere groep. De medewerkers en onze zorgcoördinator bespreekt dan met jou of je kind beter een plaats op het Zandkasteel kan krijgen. In overleg met jou wordt je kind dan aangemeld.
  2. Een medewerker van het Ouder- en Kindcentrum bespreekt met jou of het voor je kind goed is om extra aandacht te krijgen op de voorschool plus (Zandkasteel). Als dat zo is wordt je kind in overleg met jou aangemeld.

 

Gegevens

Kaart