Woensdag 23 januari Open Dag Voorscholen

Je bent van harte welkom op onze Open Dag van de voorscholen op woensdagochtend 23 januari van 10.00 – 12.00 uur. Maak kennis met onze liefdevolle en ervaren pedagogisch medewerkers. Kijk hoe wij peuters met spelen en leren een mooie tijd geven! Als je direct inschrijft, hebben we een leuk cadeautje voor je kind. Zoek een locatie in je buurt op: www.combiwelvoorkinderen.nl/locaties