Waarderingscijfer 8.1 van klanten Combiwel voor kinderen

Ouders die in november 2016 het Klant Tevredenheid Onderzoek hebben ingevuld geven Combiwel voor kinderen een gemiddeld rapportcijfer van 8.1! Een fantastisch compliment voor onze medewerkers en voor onze dienstverlening. Dit cijfer is tot stand gekomen nadat 371 klanten de enquête voor het onderzoek ingevuld hebben. Een aantal dat een representatief beeld geeft van de mening van onze klanten. 

Opvallend positieve scores

  • de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen (85%)
  • de aandacht voor de kinderen (92%)
  • de deskundigheid van onze medewerkers (90%)
  • ons activiteitenaanbod (85%)

Opvallende aandachtspunten

  • niet bekend met de website Combiwelvoorkinderen.nl (46%)
  • er wordt een snelle wisseling van medewerkers ervaren
  • ontevreden over de buitenruimte bij een locatie (20%)

De resultaten zullen worden besproken met de oudercommissies en in de teams en vanzelfsprekend gaat Combiwel voor kinderen aan de slag met alle aandachtspunten die uit het klanttevredenheidonderzoek naar voren zijn gekomen.