Peuter- en Kleuterdans

Humpie Dancing heeft als doel de autonomie van kinderen te stimuleren. Door Kinderen uit te

Lees meer

dagen tijdens het dansen leren ze de emoties van muziek te herkennen. Wat ze horen mogen ze uitbeelden en wat ze uitbeelden mogen ze exploreren. Op die manier wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen. Er wordt met elkaar gedanst, maar voor ieder kind is er ruimte voor eigen invulling en fantasie. Iets wat kenmerkend is voor deze leeftijdsfase. Op deze manier wordt ingespeeld op relatie, competentie en autonomie en wordt een bijdrage geleverd aan de algemene ontwikkeling van kinderen. Plezier en energie staan voorop tijdens de lessen.