Update informatie compensatieregeling kinderopvang

Graag informeren wij u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken van de compensatieregeling in de kinderopvang. Graag leggen we hier uit wat de regeling precies inhoudt en wanneer u terugbetaald gaat worden.

De compensatieregeling van de kinderopvang gaat over de periode 16 maart 2020 tot 7 juni 2020.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 
a. Dan betaalt de overheid de eigen bijdrage van 16 maart 2020 tot 7 juni 2020 aan u terug als u de rekening aan de kinderopvangorganisatie betaald heeft. Vergoeding vindt plaats tot het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag:

•            Kinderdagverblijf en peuteropvang tot € 8,17 per uur
•            Buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur

Heeft u de eigen bijdrage doorbetaald? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de vergoeding automatisch op uw bankrekening gestort rond 8 juli 2020. U krijgt tussen half juni en eind juni 2020 een brief van de SVB. Met vragen hierover kunt u terecht bij SVB.

b. Ook wij gaan een deel van de ouderbijdrage aan u terugbetalen over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft. Ons uurtarief ligt boven de hierboven genoemde tarieven. Dat deel van de kosten boven het maximum uurtarief, ontvangt u rechtstreeks van ons terug.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Heeft u recht op gemeentetoeslag?  
Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag maar ontvangt u gemeentetoeslag voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI)? Dan ontvangt u over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 de maandelijkse netto kosten die u maakt, van ons terug op uw bankrekening. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Wanneer staat het geld op uw rekening? 
Het geld staat rond 8 juli op uw rekening.

Compensatieregeling stopt 
Nu scholen en BSO’s vanaf 8 juni weer geheel open zijn, is er geen reden meer voor compensatie van de eigen bijdrage. Het kabinet en de gemeente stoppen daarmee per 8 juni 2020. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het kabinet en de gemeente.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via kinderopvang@combiwel.nl of via 020-577 11 33.