Pluim voor ‘onze juffen’ in Het Parool

Een mooie pluim voor ‘de juffen’ van de peuterspeelzaal in Het Parool! Mooi opgeschreven! Ook een leuke opsteker voor onze pedagogisch medewerkers die dagelijks met liefde, zorg en veel aandacht jonge kinderen op weg helpen om hun plek te vinden in onze maatschappij. Vlak voor de zomervakantie nemen altijd veel peuters en hun ouders/verzorgers afscheid van de voorschool. En dan regent het vaak complimenten voor ‘onze juffen’. En daar zijn we best een beetje trots op! Daarom delen we graag de link naar het stukje in Het Parool. https://www.parool.nl/opinie/niet-de-ruimtevaarders-maar-de-ruimtegevers-zijn-helden~a4507026/

NIEUW! Buiten BSO De Breek in Nieuwendam

We openen een nieuwe BSO in het prachtige gebouw van Speeltuinvereniging Nieuwendam. Veel ruimte en een fantastisch fijne buitenruimte met aantrekkelijke speeltoestellen. Kinderen van de basisscholen Montessori Boven ‘t IJ (kampina) en Vrije school Kairos kunnen er na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden en een mooie tijd beleven. Kinderen worden van school opgehaald en gaan veilig – onder begeleiding – naar de locatie.

Buiten spelen, sporten en de natuur ontdekken

De Breek ligt naast een prachtig park. Dus zullen we regelmatig met uw kind in dit park te vinden zijn. Dan gaan we sporten, activiteiten doen, lekker bewegen, spelletjes spelen en de natuur ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Dit wil zeggen dat uw kind een groot deel van de tijd zal doorbrengen in de natuur. Zowel in de omliggende parken als in de naastgelegen speeltuin. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om op uw kind te letten.

Samenwerking met BSO Mgr. Bekkers

De Breek werkt samen met de Buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers. Samen met de kinderen van BSO Bekkers doen we activiteiten en zo ook in de schoolvakanties. De aanpak van beide locaties is op elkaar afgestemd en de medewerkers zijn op beide locaties bekenden van de kinderen.

Klik HIER voor meer informatie over onze nieuwe buiten BSO De Breek.

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar

Jolien van Aar, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, heeft het project Home-Start Amsterdam 10 jaar lang gevolgd en de effecten onderzocht. Tijdens het mini-symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van Home-Start Amsterdam was zij een van de sprekers. Uit haar onderzoek blijkt, dat Home-Start ouders een duurzame verbetering van de competentiebeleving bied. Anders gezegd: ouders voelen dat zij – na te zijn geholpen door een Home-Start vrijwilliger – weer in staat zijn het gezin te kunnen runnen en dat zij weer meer van de opvoeding van hun kind(eren) kunnen genieten.

Jose Koster

Spreker Jose Koster, Home-Start trainster, benadrukte in haar relaas, dat de kracht van Home-Start zit in het ‘gewoon zijn’ van de vrijwilligers in de gezinnen en het ‘delen van ervaring van mens tot mens’. Het is praktisch en vriendschappelijk, er is geen oordeel of professionele dwang.

Sofie Vriends

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugd Instituut vertelde op het symposium dat Home-Start een van de meest succesvolle maatjesmethodieken in ons land blijkt te zijn. Maatjesprojecten als Home-Start passen goed in de gedachte van de civil society. Enerzijds omdat projecten mikken op participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en een deel van hun tijd vrijwillig inzetten om de andere te helpen.

Naast voornoemde sprekers was er ook nog een demonstratie van mindfullness voor ouders met stressklachten. Een onderdeel dat ook ingezet kan worden als ouders dat willen. De Home-Start Amsterdam medewerkers van Combiwel kijken met plezier terug op een geslaagd mini-symposium.

home-start-symposium3 home-start-symposium1home-start-symposium2-jose-koster