NIEUW! Buiten BSO De Breek in Nieuwendam

Goed nieuws voor ouders in Nieuwendam! We openen een nieuwe BSO in het prachtige gebouw van Speeltuinvereniging Nieuwendam. Veel ruimte en een fantastisch fijne buitenruimte met aantrekkelijke speeltoestellen. Kinderen van de basisscholen De Piramide en Mgr. Bekkers kunnen er na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden en een mooie tijd beleven. Kinderen worden van school opgehaald en gaan veilig – onder begeleiding – naar de locatie. Zit uw kind op een andere school in Nieuwendam? Informeer dan naar de mogelijkheden!

Buiten spelen, sporten en de natuur ontdekken

De Breek ligt naast een prachtig park. Dus zullen we regelmatig met uw kind in dit park te vinden zijn. Dan gaan we sporten, activiteiten doen, lekker bewegen, spelletjes spelen en de natuur ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Dit wil zeggen dat uw kind een groot deel van de tijd zal doorbrengen in de natuur. Zowel in de omliggende parken als in de naastgelegen speeltuin. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om op uw kind te letten.

Samenwerking met BSO Mgr. Bekkers

De Breek werkt samen met de Buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers. Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag naar De Breek en op woensdag en vrijdag naar Mgr. Bekkers. In de schoolvakanties gaan alle kinderen naar De Breek. De aanpak van beide locaties zijn op elkaar afgestemd en er werken dezelfde medewerkers.

Klik HIER voor meer informatie over onze nieuwe buiten BSO De Breek.

Alle Amsterdamse peuters vanaf 2018 recht op 15 uur per week kinderopvang

Omdat de wet op de kinderopvang verandert, hebben vanaf 2018 álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang met het voorschool themaprogramma. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Die ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een (taal)achterstand.

KLIK HIER VOOR ONZE PAGINA OVER DE HARMONISATIE

Peuterspeelzaal en voorschool wordt kinderopvang met voorschool themaprogramma

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt kinderopvang met voorschoolse educatie. De gemeente Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen, waar zij minimaal 15 uur, drie dagen per week, naar toe kunnen.

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Alle Amsterdamse peuters kunnen sinds 2016 al minimaal 6 uur per week naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ongeacht het inkomen van hun ouders. Amsterdam heeft besloten dit aanbod per 2018 uit te breiden naar minimaal 15 uur per week. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling van kinderen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de belastingdienst en betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen van de gemeente de afgenomen uren (met een maximum van 15 uur) voor het grootste deel vergoed. Ook hier geldt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor ouders met een laag inkomen en peuters die het risico lopen op een (taal)achterstand, biedt de gemeente een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Onze peuterspeelzalen met VVE worden Peutercombi voorscholen

Bij Combiwel voor Kinderen zijn we deze harmonisatie aan het voorbereiden. De meeste ouders die nu een peuter bij ons op de voorschool hebben zitten maken de veranderingen niet meer mee. De ouders die er wel mee te maken krijgen en de ouders met een kind dat ingeschreven staat worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd. Op deze website zal een speciale informatiepagina over de harmonisatie komen. Op deze informatie pagina zullen ook de antwoorden komen te staan op de belangrijkste vragen over de veranderingen.

KLIK HIER VOOR ONZE PAGINA OVER DE HARMONISATIE