Nieuw! BSO De Krijtmolen gaat open

Goed nieuws! Combiwel voor Kinderen breidt uit met een buitenschoolse opvang in Amsterdam Noord. Vanaf 19 oktober dit jaar starten wij in de nieuwe aanbouw van basisschool De Krijtmolen. BSO de Krijtmolen ligt aan Molenwijk 8 in een groene omgeving en biedt een uitdagende en sportieve plek voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Samen richting IKC de Krijtmolen
We werken intensief samen met basisschool de Krijtmolen. De bedoeling is dat Combiwel voor Kinderen en OBS De Krijtmolen steeds meer toegroeien naar een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat je kind maximaal ondersteund wordt in zijn/haar talenten en ontwikkeling. Beide organisaties zoeken elkaar actief op in het ondersteunen van elkaars werkzaamheden. Dit betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich echt als een team gaan opstellen. Een voorbeeld van deze samenwerking is dat een van de medewerkers van BSO Krijtmolen werkzaam is als vakdocent sport en bewegen op school.

IKC De Krijtmolen wil hiermee een krachtige en inspirerende omgeving bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande pedagogische lijn van 2 tot 13 jaar. Op Peutercombi voorschool de Krijtmolen bieden wij VVE aan.

Aanmelden
Meld je kind aan via ons inschrijfformulier of bel met de afdeling Planning en plaatsing op nummer 020-5771133.