Een 8,3 voor Combiwel voor Kinderen!

Tussen november 2019 en januari 2020 heeft Combiwel voor kinderen een klantentevredenheidsonderzoek (KTO) uitgezet. Wat opvalt aan de resultaten is dat ouders vooral blij zijn met de opvanglocatie en pedagogisch medewerkers op de groep van van hun kind. Ouders geven hiervoor een score van 8,3! Voor Combiwel voor Kinderen is dit het hoogste tevredenheidscijfer ooit gemeten. In 2016 lag dit cijfers op een 8,1 en in 2014 op een 7,6. Daarnaast geven ouders ons een 7,9 voor Combiwel voor Kinderen als organisatie.

Contacten met pedagogisch medewerkers
Bijna 90% van de ondervraagden geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de contacten met de pedagogisch medewerkers (PM’ers), hun deskundigheid en de aandacht die zij hebben voor het kind. Daarnaast is meer dan 70% van ouders (zeer) tevreden met aspecten rondom contractvorming.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo merken we dat het belangrijk is om nóg beter te communiceren met ouders over de ontwikkeling van het kind. Wij gaan m.n. op het gebied van de overdracht van pedagogisch medewerker tijdens het halen en brengen kijken hoe wij het nog beter kunnen doen. Ook zal er meer aandacht uitgaan naar het vergroten voor de ouderbetrokkenheid.

Toekomst
Er zijn in 2019 veel goede dingen gebeurd die ervoor gezorgd hebben dat wij de opvang van kinderen en de tevredenheid van ouders nog beter op orde hebben gekregen. We gaan nu aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. In 2020 concentreren we ons op het verbeteren van de processen, de communicatie met ouders en verzorgers, en het optimaliseren van onze dienstverlening.