Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD. Bekijk voor meer informatie ook de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid. De overheid maakt steeds een afweging van het risico van besmetting en de impact van de maatregel op het maatschappelijk leven. Ook Combiwel weegt af hoe we u als klant kunnen blijven helpen, het bedrijf gezond houden en gelijktijdig verdere verspreiding van het virus beperken.

Bericht 24 juli – Vakantie en quarantainerichtlijnen

Hopelijk geniet iedereen van een heerlijke vakantieperiode. Voor degenen die naar het buitenland op vakantie gaan, of misschien al zijn geweest, willen wij graag de volgende RIVM richtlijnen/regels extra onder de aandacht brengen:

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?

Vanuit de overheid wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19, geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar de kinderopvang en school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Zij mogen dan de eerste 14 dagen echter niet door hun ouders worden gebracht. Betekent dit dat jouw kind dan niet naar de opvang kan komen, dan kan ook geen restitutie van de ouderbijdrage plaatsvinden over die periode.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen tot en met 12 jaar zullen ze anderen moeten vragen.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus en de kinderopvang vind je op de website van Rijksoverheid.

Bericht 17 juni – Aanpassing richtlijnen RIVM m.b.t. neusverkoudheid

Op 17 juni is het advies van het RIVM voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen tot 6 jaar met een neusverkoudheid zonder koorts mogen naar de dagopvang en de BSO, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met de corona-infectie of komen uit een gezin waar een volwassen gezinslid klachten heeft die passen bij het coronavirus. Voor meer informatie zie website RIVM.

Bericht 20 mei – Bso’s vanaf 8 juni weer helemaal open

Op 19 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat vanaf maandag 8 juni de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer helemaal opengaan. Goed nieuws! Ook onze Bso’s gaan dan weer helemaal open wat betekent dat de kinderen weer op hun normale, vertrouwde dagen worden opgevangen.

Bericht 22 april – Kinderopvang open 11 mei

Dinsdag 21 april kondigde het kabinet een geleidelijke versoepeling aan van de maatregelen rondom het coronavirus en dan met name ten aanzien van het basisonderwijs en de kinderopvang. Bekijk hier de persconferentie in andere talen. Uit verschillende onderzoeken van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar ook uit andere studies blijkt dat kinderen slechts een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Kinderen krijgen het virus minder snel en worden er minder ziek van. En kinderen dragen het virus ook nauwelijks over.

Het goede nieuws is dan ook dat de reguliere kinderopvang van Combiwel voor Kinderen vanaf 11 mei weer opengaat. Dit betekent dat u uw kind vanaf die dag weer kunt brengen naar de locatie op de dagen die in uw plaatsingscontract staan.

 

Bericht 17 april Compensatie kinderopvankosten

Nieuwsartikel Branchevereniging Kinderopvang: Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt

Bericht 3 april aan ouders

Dinsdag 31 maart is door het kabinet aangekondigd dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de reguliere kinderopvang tot die tijd gesloten is. De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met vitale beroepen, blijft open. Graag van tevoren, liefst voor 12.00 uur, aanmelden via de eerder gecommuniceerde nood emailadressen.


Bericht 24 maart reminder Noodopvang

Voor ouders die werkzaam zijn in vitale functies zijn wij open op onze locaties

  1. Houthaven Revaleiland 1 (nood-houthaven@combiwelvoorkinderen.nl)
  2. Basisschool de Driemaster, Binnenvaart 1 (nood-driemaster@combiwelvoorkinderen.nl) en
  3. Bockesprong, Theophile de Bockstraat 100 (nood-bockesprong@combiwelvoorkinderen.nl)

Wilt u ons laten weten via een mail aan de betreffende locatie als u uw kind wilt brengen, liefst met uw opvangbehoefte tot 28 april? Als u aan ons minimaal 1 dag van te voren vóór 12 uur laat weten dat u opvang nodig heeft, reageren wij ter bevestiging voor 15 uur dezelfde dag.

Wij steunen alle ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen van harte en hopen hiermee ons steentje bij te dragen.

Samen voor onze Amsterdammertjes!


Bericht 20 maart compensatie kinderopvangkosten voor ouders

Afgelopen vrijdag heeft de overheid besloten dat ouders gecompenseerd worden voor alle kosten voor de kinderopvang gedurende de periode vooralsnog van 16 maart tot 6 april. Inmiddels hebben wij bevestigd gekregen van de gemeente Amsterdam dat dit ook geldt voor iedereen die een gemeentetoeslag krijgt.

Wat betekent dit:
Alle ouders betalen gewoon hun factuur die zijn van ons krijgen. Kinderopvangorganisaties krijgen, naar verwachting, eind maart (wij rekenen op een paar dag later) een formulier van de rijksoverheid waarmee berekend kan worden wat de netto kosten zijn die ouders na aftrek van kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag nog zelf betalen. Daar zullen wij uw hulp bij nodig hebben om inkomensgegevens aan te leveren. Wij kunnen vervolgens bepalen hoeveel elke ouder terug moet krijgen. Deze kosten storten wij terug op uw rekening en wij declareren die kosten bij de overheid of gemeente. U heeft dus uiteindelijk geen enkele kosten gedurende de corona crisis.

Bericht van de Belastingdienst 19 maartTijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus – wat moeten ouders doen?

Voor de kinderopvang blijft alles hetzelfde, dus:

– Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
– Betaal volledig de factuur voor de opvang.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening brengt. Ook als u uw kinderen thuis houdt zolang de kinderopvang dicht is. Zie bericht van de Belastingdienst.