Zeven Zeeën (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Zeven Zeeën in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool Zeven Zeeën. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Er zijn drie groepen in de Zeven Zeeën die allemaal 5 dagen per week open zijn:

 • 2 groepen zijn 40 weken per jaar, 3 uur per dag open, in een mix van ochtenden 08.15-11.15u en middagen 11.45-14.45u. Deze zijn dicht in schoolvakanties.
 • 1 groep is 52 weken per jaar, 10 uur per dag open, van 08.00-18.00u. Je kunt hier halve dagen combineren met minimaal 1 hele dag.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Zeven Zeeën

We werken samen met basisschool De Zeven Zeeën. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit aan op de basisschool, je kind gaat er op tijd wennen en we zorgen voor een warme overdracht. Zo is de overstap naar school makkelijker voor je kind en maakt het daar een goede start.

Spelend leren met Uk & Puk

Er wordt gewerkt met het VVE thema-programma Uk & Puk. Dit pedagogische programma sluit aan bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van basisschool De Zeven Zeeën. Op deze wijze ontstaat een doorgaande lijn van de Peutercombi voorschool naar de basisschool. Hierdoor maakt je kind een goede start op school. In het thema-programma Uk & Puk wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, cognitieve, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind.
We stimuleren de samenwerking  tussen ouders en (voor)school, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Zo wordt je bijvoorbeeld geïnformeerd via een nieuwsbrief over de gang van zaken op de voorschool en wordt er op speelse wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind. Onze pedagogisch medewerkers observeren en begeleiden om het spel te verrijken en te verdiepen. Daarbij is er aandacht voor de veiligheid en de vertrouwde omgeving waarin je kind zich prettig en thuis voelt.

Ontdekken & beleven

We hebben een mooi ingericht en ruim peuterlokaal met verschillende uitdagend ingerichte speel- en ontdekhoeken. Er is bijvoorbeeld een huishoek, een ontdekhoek, een atelier en een bouwhoek. Ook is er een leeshoek waar je kind rustig kan lezen of  kan uitrusten. De speel- en ontdekhoeken worden per thema opnieuw ingericht.

Onze locatie in basisschool De Zeven Zeeën Amsterdam Noord

Er is een buitenspeelruimte, welke we samen met de voorschool gebruiken. Er is een zandbak, een glijbaan en er is gelegenheid om te fietsen. Daarnaast is er een variatie aan materialen die verschillende soorten spel oproepen. Zo kan uw kind samen met de andere kinderen heerlijk en veilig buitenspelen. Ook maken we gebruik van de speelzaal. In de speelzaal kan uw kind zich spelenderwijs motorisch ontwikkelen. Er zijn daar klim –en klauterspeeltoestellen en matten waar we gebruik van kunnen maken.  Zo is er een bewegingsaanbod dat goed past bij de leeftijd van je kind.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven. Voor de kinderen is het leuk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en maken we thema-thuis-werkboekjes.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

 •   Banneplein 111, 1034 DN Amsterdam
 •   06-18488441 (groep A/B), 06-22994134 (groep C)
 •   320240381 (LRKP-nummer)
 •   zevenzeeen@combiwelvoorkinderen.nl
 •   Inspectierapport
 • Peutercombi voorschool
 • Stadsdeel Noord
 • 10 uur open2 x 3 uur (ochtend/middag mix)
 • 40 weken open
 • 08.00 – 18.00   08.15 – 11.15   11.45 – 14.45   

Kaart