Zeevaarders (sport & spel BSO)

Buiten BSO kinderopvang De Zeevaarders in Amsterdam Noord – Banne

De Zeevaarders in het prachtige nieuwe gebouw van basisschool De Zeven Zeeën. Veel ruimte en een fantastisch fijne speelplaats buiten, met aantrekkelijke speeltoestellen. Je kind kan er na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden en een mooie tijd beleven. Niet alleen de kinderen van Zeven Zeeën zijn er van harte welkom! Zit je kind op de Elzenhagenschool of op een andere school in of rond de Banne? Informeer dan naar de mogelijkheden, want we kunnen je kind ook daar ophalen.

Citaat uit recent rapport van de Inspectie Kinderopvang:
“De beroepskracht kent ieder kind in de groep en is op de hoogte van persoonlijke bijzonderheden van het kind. Bij aanvang van de inspectie zitten de kinderen aan tafel om een cracker te eten en wat te drinken. De sfeer is ontspannen en de beroepskracht gaat met alle kinderen het gesprek aan over de planning van activiteiten in de herfstvakantie. De kinderen hebben inspraak en mogen met voorstellen komen. De beroepskracht gaat op een ongedwongen manier om met de kinderen en geeft ieder kind de gelegenheid om iets te zeggen. Als alle kinderen klaar zijn met eten, vraagt de beroepskracht om de bordjes en bekers in de vaatwasmachine te zetten.
De beroepskracht heeft twee activiteiten gepland voor die middag: buiten spelen en knutselen. Op verzoek van de kinderen gaan ze eerst buiten spelen op het aangrenzende speelplein. De kinderen fietsen rond en voetballen met elkaar. Ieder kind heeft voldoende speelmaatjes en het buitenspeelgoed biedt voldoende uitdaging. De beroepskracht laat veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen. Af en toe komen de kinderen naar de beroepskracht toe om wat te vertellen of te vragen en de beroepskracht helpt kinderen om contact met elkaar te maken. Als zich kleine conflicten voordoen oefent de beroepskracht spelenderwijs met de kinderen om het conflict op te lossen.
Voordat de kinderen naar binnen gaan vraagt de beroepskracht om naar natuurlijk materiaal op het schoolplein te zoeken omdat ze dat gaat gebruiken bij de knutselactiviteit. Eenmaal binnen gaan de kinderen aan tafel zitten om een mandala te knutselen van natuurlijk materiaal. De beroepskracht legt voldoende knutselspullen op tafel en legt uit hoe de kinderen het materiaal kunnen gebruiken.”

Buiten ontdekken & beleven | spelen & sporten!

De Zeevaarders heeft een mooie buitenruimte en vlakbij is er een fantastische speeltuin. Ook is er veel groen op loopafstand en zijn er sportverenigingen waar we mee samenwerken. Nadat we uit school even de rust hebben gezocht met een gezond tussendoortje, gaan we vaak naar buiten gaan om te spelen, te sporten, activiteiten te doen, te ravotten en in het groen de natuur te ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om goed op je kind te letten.

Voorschoolse opvang van 07.30 – 08.30 uur

Moet je al vroeg de deur uit voor je werk of bezigheden? Dan is de voorschoolse opvang in De Zeevaarders een mooie oplossing. Deze is er voor de kinderen die op basisschool de Zeven Zeeën zitten. Je kunt je kind dan al om 07.30 uur bij ons brengen en wij zorgen voor een fijne start van de dag brengen dat je kind op tijd naar de klas. Inschrijven voor deze opvang kan met hetzelfde inschrijfformulier als voor de BSO.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of je kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we je over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over het gedrag van je kind, proberen wij je goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Kinderopvangtoeslag, uurtarief en contractvormen

Klik hier voor informatie over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, onze uurtarieven en over de contractvormen.

Gegevens

Kaart