Nova Zembla (BSO)

Buitenschoolse Kinderopvang Nova Zembla in Amsterdam Noord

Buitenschoolse opvang Nova Zembla vangt na schooltijd (tot 18.30 uur) en in schoolvakanties kinderen op van 4 – 13 jaar van basisschool de Driemaster. De locatie is gevestigd in een mooie ruimte van de school.

Activiteiten, spelen en bewegen

We zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we sporten of buitenspelletjes doen.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of uw kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over gedrag proberen wij goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Citaten uit rapport Inspectie Kinderopvang

“Op de BSO heerst een huiselijke en gemoedelijke sfeer. De beroepskrachten hebben duidelijk plezier met de kinderen en er is veel interesse in de verhalen van de kinderen. Er worden grapjes gemaakt en de beroepskrachten dragen er zorg voor dat ieder kind zich gezien voelt en betrokken is bij de groep. Dan kan door even een kind een aai over het hoofd te geven, een grapje te maken of een vraag te stellen.”
“De drie aanwezige moeders die als vrijwilliger fungeren tijdens de sinterklaasviering verklaren erg tevreden te zijn over de BSO en zeggen dat hun kinderen het naar hun zin hebben en vaak geen zin hebben om naar huis te gaan. Deze verklaringen onderstrepen de positieve, vrolijke en huiselijke impressie die de BSO geeft.”

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

Kaart