Nova Zembla (Sport & Spel BSO)

Sport & Spel Buitenschoolse Kinderopvang Nova Zembla in Amsterdam Noord

Hier worden onder deskundige en enthousiaste leiding van pedagogisch medewerkers kinderen tussen vier en dertien jaar na school en in de schoolvakanties opgevangen. De BSO is elke schooldag tot 18.30 uur open en in de vakanties van 8.00-18.30 uur. Er wordt veel gesport en gespeeld, geknutseld, geverfd, gedanst, gekletst en gelachen bij de BSO. In de vakanties zijn we de hele dag open en zijn er regelmatig leuke uitstapjes! Kom gerust een keer langs om te kijken, de groep is nog niet vol!

Er zijn twee contractvormen mogelijk, 40 weken of 52 weken.

Buiten ontdekken & beleven | spelen & sporten!

Nova Zembla heeft een mooie buitenruimte en er is veel groen op loopafstand. Nadat we uit school even de rust hebben gezocht met een gezond tussendoortje, gaan we vaak naar buiten om te spelen, te sporten, activiteiten te ondernemen, te ravotten en in het groen de natuur te ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘sport & spel buiten BSO’. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om goed op je kind te letten.

In basisschool De Driemaster

De BSO zit in een mooie ruimte in basisschool De Driemaster en daar kan ook worden gesport en gespeeld in het spellokaal of de gymzaal. Rondom het schoolgebouw is voldoende veilige buitenruimte voor sport, spel en buitenactiviteiten.

Citaten uit rapport Inspectie Kinderopvang

“Op de BSO heerst een huiselijke en gemoedelijke sfeer. De beroepskrachten hebben duidelijk plezier met de kinderen en er is veel interesse in de verhalen van de kinderen. Er worden grapjes gemaakt en de beroepskrachten dragen er zorg voor dat ieder kind zich gezien voelt en betrokken is bij de groep. Dan kan door even een kind een aai over het hoofd te geven, een grapje te maken of een vraag te stellen.”


“De drie aanwezige moeders die als vrijwilliger fungeren tijdens de sinterklaasviering verklaren erg tevreden te zijn over de BSO en zeggen dat hun kinderen het naar hun zin hebben en vaak geen zin hebben om naar huis te gaan. Deze verklaringen onderstrepen de positieve, vrolijke en huiselijke impressie die de BSO geeft.”

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of uw kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over gedrag proberen wij goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

Kaart