Voorschool Montessori Boven ‘t IJ in Amsterdam

Montessori Boven ‘t IJ (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorschool Montessori Boven ‘t IJ. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Er zijn twee groepen die in een mix van ochtenden en middagen van 3 uur per dag geopend zijn.

Peutercombi voorschool Montessori Boven ‘t IJ is vijf dagen per week open, 52 weken per jaar, dus ook in de vakanties. De openingstijden zijn 2 x 3 uur per dag, in een mix van ochtenden en middagen, van 8.30 – 11.30 uur en van 12.00 – 15.00 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met Montessorischool Boven ‘t IJ

We werken samen met Montessorischool Boven ‘t IJ. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met Uk & Puk

We werken met het thema-programma Uk en Puk voor de brede ontwikkeling van je kind. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen. Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een teken-/kleurhoek. We hebben onze speel- en leeromgeving gezellig en gestructureerd ingericht. De aantrekkelijke materialen maken enthousiast om te spelen of te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

De voorschool en vroegschool werken nauw samen door middel van het programma Uk & Puk en de leidsters van de voorschool werken ook met het Montessori materiaal. Beide leidsters hebben een cursus voor montessorileidster op een peutergroep gevolgd. De overgang van voorschool naar vroegschool op 4 jarige leeftijd is hierdoor niet groot meer.

Buitenruimte

Het onderbouw-schoolplein grenst aan de binnenruimte van de voorschool. Het is een grote speelplaats en de peuters spelen vaak samen met de kleuters buiten. Er is een zandbak, veel fietsjes en ander buitenspelmateriaal. Net nieuw zijn een aantal klim- en klauter-attributen aan de rand van het schoolplein.

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een mooie ouderkamer, gelegen naast de voorschoolruimte, waar de oudercontactmedewerkster activiteiten voor ouders organiseert. Doel is de ouders te betrekken bij de voor- en vroegschool,  hen te laten zien hoe hun kind speelt en daardoor leert. Dit gebeurt door themabijeenkomsten voor  ouders en door het aanbieden van het programma VVE Thuis. VVE Thuis stimuleert de ouders samen met hun kind activiteiten te ondernemen en er vooral plezier aan te beleven. Verder werkt de oudercontactmedewerkster vraaggericht en kan een themabijeenkomst organiseren naar behoefte van de ouders of een ouder doorverwijzen naar een andere instantie als er specifieke vragen zijn.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

  •   Kampina 5, 1025 DD Amsterdam
  •   020-6328564 (locatie), 020-6371194 (voor bezichtigingen)
  •   605428980 (LRKP-nummer)
  •   montessoriboventij@combiwel.nl
  •   Inspectierapport
  • Peutercombi voorschool
  • Stadsdeel Noord
  • 2 x 3 uur (ochtend/middag mix)
  • 52 weken open
  • 08.30 – 11.30   12.00 – 15.00   

Kaart