Bekkersschool (BSO)

Bekkersschool BSO Kinderopvang Amsterdam Noord-Nieuwendam | i.s.m. De Breek

Buitenschoolse opvang Bekkersschool werkt samen met onze locatie De Breek. Daardoor kunnen we je kind extra avontuur bieden, aangezien De Breek een zogenaamde buiten BSO is. De Breek is namelijk gehuisvest in het prachtige gebouw van Speeltuinvereniging Nieuwendam. Daar is een fijne buitenruimte met aantrekkelijke speeltoestellen. Onze medewerkers zijn op beide locaties bekenden voor de kinderen. Nadat we je kind uit school ontvangen en/of hebben opgehaald, drinken en eten we iets samen met de kinderen en kunnen ze hun verhalen over de dag kwijt. Vervolgens lopen we naar onze locatie de Breek en doen er samen met de kinderen activiteiten. Klik HIER voor meer informatie over De Breek.

Ook voor basisschool De Piramide

Zit je kind op basisschool De Piramide? Dan kunnen wij je kind ophalen bij school en lopen samen naar onze BSO locatie Bekkers in de  Bekkersschool, waar we ons verzamelen.

Ontdekken en beleven

We zorgen op onze BSO voor een gezellige en ontspannen sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we ook naar buiten gaan met de kinderen en dat we sporten of buitenspelletjes doen. Er is voor kinderen van alles te beleven op Bekkersschool en op De Breek.

Buiten spelen, sporten en de natuur ontdekken

Onze locatie De Breek wordt omringd door een park. Dus zullen we regelmatig met de kinderen in dit park te vinden zijn. Dan gaan we sporten, activiteiten doen, lekker bewegen, spelletjes spelen en de natuur ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Dit wil zeggen dat kinderen een groot deel van de tijd zal doorbrengen in de natuur. Zowel in de omliggende parken als in de naastgelegen speeltuin. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om op de kinderen te letten.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of uw kind ook fruit eet en voldoende drinkt.

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat je kind door ons wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we over de bijzonderheden van de dag. Als je vragen hebt over de opvoeding of over gedrag, proberen wij goed te adviseren. Over de algemene zaken op de groep of op de locatie worden er ouderavonden georganiseerd.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

  •   Volendammerweg 160, 1024 JR Amsterdam
  •   06-33108813, telefonisch bereikbaar op vrijdag van 13.45 tot 18.00 uur
  •   145230491 (LRKP-nummer)
  •   bso.bekkers@combiwelvoorkinderen.nl
  •   Inspectierapport
  • Buitenschoolse opvang
  • Stadsdeel Noord
  • Na schooltijd & schoolvakanties
  • 52 weken open

Kaart