Kleine Atelier (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Kleine Atelier in Amsterdam Zuid voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorschool Het Kleine Atelier. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Het Kleine Atelier is:

  • 10 uur per dag open, van 08.00 – 18.00 uur
  • 5 dagen per week
  • 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties geopend

De voordelen van het Kleine Atelier:

  • Dagelijks een gezonde, lekkere maaltijd. Op deze locatie bieden we alle kinderen een warme maaltijd aan voor €0,50 extra per dag.
  • Spannende natuurtuin: wroeten, zaadjes planten, zien groeien en bloeien, samen natuur beleven
  • Extra activiteiten, zoals yoga, kunstwerken maken, schilderen, je creatief uitleven
  • Pedagogisch coach en samenwerking met pedagogische specialisten

Citaat uit recent rapport van de Inspectie Kinderopvang:
“Tijdens het vrij spel is de sfeer in de groep aangenaam. De kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel: een aantal kinderen speelt samen met de houten trein en één van de beroepskrachten zit met een kind in de huishoek en doet alsof ze ijs koopt bij het kind. De beroepskracht grijpt dit moment aan om met het kind een gesprek te voeren over kleuren en smaken ijs en warme en koude dranken. Later komen er meer kinderen naar de huishoek, die ook de ruimte krijgen om mee te doen. Dit laat zien dat de beroepskracht de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de kinderen stimuleert.”

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten
Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool Kleine Nicolaas

Onze groep is gehuisvest in een mooi ruim lokaal van basisschool De Kleine Nicolaas, we werken ook nauw samen met deze school. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met het themaprogramma Kaleidoscoop

Er wordt gewerkt met het themaprogramma Kaleidoscoop, dat aansluit bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van de basisschool. Op deze wijze ontstaat een doorgaande lijn vanuit de Peutercombi naar de basisschool. Met Kaleidoscoop wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind. Ouders worden over het programma geïnformeerd via themabrieven en met werkboekjes kan thuis ook aandacht aan een thema worden gegeven. Zo wordt er op speelse wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind.

De locatie in basisschool De Kleine Nicolaas

Op de begane grond van basisschool De Kleine Nicolaas (dependance van de Nicolaas Maesschool) heeft voorschool Het Kleine Atelier een ruim lokaal waar je peuter naar hartenlust kan spelen en leren. De voorschool  is ingedeeld in hoeken: leeshoek, poppenhoek, bouwhoek en de knutselhoek. Er is een mooi ruim en afgeschermd speelplein waar je peuter buiten kan spelen en zich kan uitleven op veilige speeltoestellen en met veilig speelmateriaal. Vanzelfsprekend is er een zandbak.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven. Voor de kinderen is het leuk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en maken we thema-thuis-werkboekjes.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

Kaart