Voorschool Kleine Atelier

Kleine Atelier (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Kleine Atelier in Amsterdam Zuid voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorscholen. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

  • Tien uur per dag geopend, vijf dagen per week, gedurende 52 weken per jaar (openingstijden onderaan) .

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool Kleine Nicolaas

We werken samen met de basisscholen. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen is dezelfde als op de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Daardoor is de stap naar de basisschool makkelijker. Je kind komt er dezelfde spel- en leermaterialen tegen als op de voorschool.

Spelend leren met het themaprogramma Kaleidoscoop

Er wordt gewerkt met het themaprogramma Kaleidoscoop, dat aansluit bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van de basisschool. Op deze wijze ontstaat een doorgaande lijn vanuit de Peutercombi naar de basisschool. Met Kaleidoscoop wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind. Ouders worden over het programma geïnformeerd via themabrieven en met werkboekjes kan thuis ook aandacht aan een thema worden gegeven. Zo wordt er op speelse wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind.

De locatie in basisschool De Kleine Nicolaas

Op de begane grond van basisschool De Kleine Nicolaas (dependance van de Nicolaas Maesschool) heeft voorschool Het Kleine Atelier een ruim lokaal waar je peuter naar hartenlust kan spelen en leren. De voorschool  is ingedeeld in hoeken: leeshoek, poppenhoek, bouwhoek en de knutselhoek. Er is een mooi ruim en afgeschermd speelplein waar je peuter buiten kan spelen en zich kan uitleven op veilige speeltoestellen en met veilig speelmateriaal. Vanzelfsprekend is er een zandbak.

Wilt u een rondleiding of heeft u vragen?

Als je geïnteresseerd bent in de Peutercombi Het Kleine Atelier kun je een bezoekje brengen aan de locatie of telefonisch een afspraak maken. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

Kaart