Voorschool Kleine Atelier

Kleine Atelier (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Kleine Atelier in Amsterdam Zuid voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorschool Het Kleine Atelier. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Het Kleine Atelier is tien uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de vakanties. De openingstijden zijn van 08.00 – 18.00 uur.
(Zoek je halve dagen opvang voor je peuter? In de Oranje Nassaulaan is Het Speelhol. Deze locatie is van 08.30 – 13.30 uur open.)

De sterke punten van Het Kleine Atelier zijn:

  • Biologisch warm eten: dagelijks een gezonde, lekkere en verantwoorde maaltijd
  • Spannende natuurtuin: wroeten, zaadjes planten, zien groeien en bloeien, samen natuur beleven
  • Extra activiteiten: ouder & kind yoga, kunstprojecten, schilderen, je creatief uitleven
  • Pedagogisch coach en oudercontactmedewerker: we werken samen met pedagogische specialisten
  • Video-coach-begeleiding: met video interactie training besteden we aandacht aan de kwaliteit van onze inzet

Je krijgt een tegemoetkoming in de kosten
Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool Kleine Nicolaas

Onze groep is gehuisvest in een mooi ruim lokaal van basisschool De Kleine Nicolaas, we werken ook nauw samen met deze school. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met het themaprogramma Kaleidoscoop

Er wordt gewerkt met het themaprogramma Kaleidoscoop, dat aansluit bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van de basisschool. Op deze wijze ontstaat een doorgaande lijn vanuit de Peutercombi naar de basisschool. Met Kaleidoscoop wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind. Ouders worden over het programma geïnformeerd via themabrieven en met werkboekjes kan thuis ook aandacht aan een thema worden gegeven. Zo wordt er op speelse wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind.

De locatie in basisschool De Kleine Nicolaas

Op de begane grond van basisschool De Kleine Nicolaas (dependance van de Nicolaas Maesschool) heeft voorschool Het Kleine Atelier een ruim lokaal waar je peuter naar hartenlust kan spelen en leren. De voorschool  is ingedeeld in hoeken: leeshoek, poppenhoek, bouwhoek en de knutselhoek. Er is een mooi ruim en afgeschermd speelplein waar je peuter buiten kan spelen en zich kan uitleven op veilige speeltoestellen en met veilig speelmateriaal. Vanzelfsprekend is er een zandbak.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

Kaart