Eerste Openluchtschool (OLS1 – Middaggroep)

Kinderopvang middaggroep 1e Openluchtschool (OLS1) in Amsterdam Zuid voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op de middaggroep van Peutercombi voorschool de 1e Openluchtschool. Het is kinderopvang met veel aandacht voor de ontwikkeling van 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi voorschool OLS1 middaggroep is:

  • 4,25 uur per dag open van 13.15 – 17.30 uur
  • 5 dagen per week
  • 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties
  • Kan ook aansluitend aan de ochtendgroep van de OLS1 of de AMS

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met de 1e Openluchtschool

We werken samen met basisschool de 1e Openluchtschool. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op de methodes van de school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in. Wanneer u voorrang wilt op plaatsing op de basisschool de OLS1, dan moet uw kind minimaal 3 ochtenden gebruik maken van de voorschool de OLS1 gedurende 8 maanden. Hele dagen kan ook, maar alleen de middaggroep biedt vooralsnog geen voorrang.

Spelend leren met Uk & Puk

Er wordt gewerkt met het VVE thema-programma Uk & Puk, dat aansluit bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van de 1e Openluchtschool. Op deze wijze ontstaat een doorgaande lijn van de peutercombi naar de basisschool. In het programma Uk & Puk wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind. Onze medewerkers stimuleren de samenwerking  tussen ouders en (voor)school, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Zo worden de ouders geïnformeerd via een nieuwsbrief over de gang van zaken op de voorschool. Er wordt op speelse wijze aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind. Er is een evenwichtige verdeling qua activiteiten in het dagschema. Wij observeren en begeleiden je kind om het spel te verrijken en te verdiepen. Voorop staat de veiligheid en de vertrouwde omgeving waarin je kind zich prettig en thuis voelt.

De locatie

We hebben een mooi ingericht en ruim peuterlokaal waar gespeeld en gegeten wordt, met daarnaast nog een ruim peuterlokaal waar gerust of geslapen kan worden. Er is een buitenspeelruimte, op gezette tijden gaan de peuters naar buiten. Er is een zandbak en er is gelegenheid tot fietsen. De buitenruimte is ingericht met een variatie aan materialen die verschillende soorten spel oproepen.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven. Voor de kinderen is het leuk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en maken we thema-thuis-werkboekjes.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

Kaart