Combiwel voor Kinderen

Driemaster (Peutercombi voorschool) groep A en B

Kinderopvang in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op onze Peutercombi voorscholen. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

De Driemaster heeft drie groepen:

 • De groepen A en B zijn drie uur per dag geopend, ochtend/middag combinatie, vijf dagen per week, gedurende 40 weken per jaar
 • De andere groep is vijf uur per dag geopend, vijf dagen per week, gedurende 52 weken per jaar (klik hier voor de pagina van groep C).

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Driemaster

We werken samen met basisschool De Driemaster. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen is dezelfde, waardoor het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker is. Je kind komt er dezelfde spel- en leermaterialen tegen als op de voorschool, er is een wenperiode en we doen een ‘warme overdracht’.
Klik hier voor meer informatie over basisschool De Driemaster

Spelend leren met Uk & Puk

Er wordt gewerkt met het VVE thema-programma Uk & Puk. Dit pedagogische programma sluit aan bij de methodiek van de groepen 1 en 2 van de basisschool. Hierdoor maakt je kind een goede start op school. In het thema-programma Uk & Puk wordt de brede ontwikkeling van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Er is aandacht voor de taalontwikkeling, maar ook voor de sociale, cognitieve, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van je kind. We stimuleren de samenwerking  tussen ouders en (voor)school, gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Op speelse wijze wordt aandacht besteed aan alle ontwikkelingsaspecten van je kind. Onze pedagogisch medewerkers observeren en begeleiden om het spel te verrijken en te verdiepen. Daarbij is er aandacht voor de veiligheid en de vertrouwde omgeving waarin je kind zich prettig en thuis voelt.

Ontdekken & beleven

We hebben een mooi ingericht en ruim peuterlokaal met verschillende uitdagend ingerichte speel- en ontdekhoeken. Er is bijvoorbeeld een huishoek, een ontdekhoek, een knutselhoek en een bouwhoek. Ook is er een leeshoek waar je kind rustig kan lezen of  kan uitrusten. De speel- en ontdekhoeken worden per thema opnieuw ingericht.

Locatie in basisschool De Driemaster

Er is een buitenspeelruimte, met een zandbak, een speelhuisje en gelegenheid om te ravotten en te fietsen. Daarnaast is er een variatie aan materialen die verschillende soorten spel oproepen. Zo kan jouw kind samen met de andere kinderen heerlijk en veilig buitenspelen. Er is een bewegingsaanbod dat goed past bij de leeftijd van je kind.

Ouderbetrokkenheid

Voor een aantal uren per week is een oudercontactmedewerker aangesteld. Zij heeft een ruimte binnen de basisschool waar zij samen met ouders of met de ouder- en kindadviseur activiteiten  organiseert of voorlichting geeft. Zo wordt je betrokken bij het onderwijs van je kind(eren) en krijg je tips en kennis aangereikt om het onderwijs van je kind(eren) te ondersteunen.

Rondleiding?

Als je geïnteresseerd bent in Peutercombi De Driemaster kun je een bezoekje brengen aan de locatie of telefonisch een afspraak maken (zie contactgegevens onder).

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Uurtarief, contractvormen en de kinderopvangtoeslag

Klik hier voor informatie over onze uurtarieven, contractvormen en over de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

Gegevens

 •   Binnenvaart 1, 1034 SG Amsterdam
 •   020-6319882.
 •   127735823 (LRKP-nummer)
 •   vve.dedriemaster-2@combiwel.nl
 •   Inspectierapport
 • Peutercombi voorschool
 • Stadsdeel Noord
 • 2 x 3 uur (ochtend/middag mix)
 • 40 weken open
 • 08.20 – 11.20   11.50 – 14.50   

Kaart