Piramide (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang de Piramide in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool de Piramide. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi voorschool de Piramide is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de vakanties. De openingstijden zijn van 08.15 – 13.15 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Piramide

We werken samen met basisschool De Piramide. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelen en leren met de Piramide methode

Op de voorschool wordt gewerkt met het thema programma Piramide. Dit loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool (de vroegschool). Er wordt gewerkt met thema’s waarin de nadruk ligt op taal. Er is ook veel aandacht voor de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind. De ruimte van de voorschool is ingedeeld in hoeken: de bouwhoek, de leeshoek, de huishoek, de knutselhoek en de themahoek. We bieden de kinderen  een uitdagende speel- en leeromgeving die de kinderen uitnodigt om te spelen en zelfstandig te leren. In de kringactiviteiten nemen we het initiatief om de kinderen de thema’s te laten ontdekken. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben werken we met een tutorprogramma.

De voorschool en de vroegschool (groepen 1 en 2 van de Piramideschool) werken nauw samen. We stemmen de voorschool thema’s op elkaar af en sluiten ieder thema gezamenlijk af. Peuters en kleuters zien elkaar op het schoolplein en raken vertrouwd met elkaar. Hierdoor is de overgang van de voorschool naar de basisschool voor je kind eenvoudiger.

Buitenruimte

De peuters maken gebruik van het speelplein van de kleuters. Er is een zandbak en voldoende buitenspeelmateriaal om lekker te kunnen spelen. Met slecht weer spelen de peuters ook in het gymlokaal van de school.

Ouderbetrokkenheid

De school heeft  een ouderkamer, in het midden van de school, waar de oudercontactmedewerkster activiteiten organiseert. Het doel is ouders te  betrekken bij de voor- en vroegschool en om te laten zien hoe jouw kind speelt en leert.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

Kaart