Kinkerbuurt (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Kinkerbuurt in Amsterdam West voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool de Kinkerbuurt. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi voorschool de Kinkerbuurt is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de vakanties. De openingstijden zijn van 08.30 – 13.30 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Kinkerbuurt

We werken nauw samen met Brede School de Kinkerbuurt, een dynamische basisschool die deel uitmaakt van de Stichting AWBR. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met Uk en Puk

We werken met het thema-programma Uk en Puk voor de brede ontwikkeling van je kind. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen. Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een teken-/kleurhoek. We hebben onze speel- en leeromgeving gezellig en gestructureerd ingericht. De aantrekkelijke materialen maken enthousiast om te spelen of te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

Onze groeps- en buitenruimte

Onze groepsruimte is kleurrijk, dynamisch en veilig en nodigt uit om zelf te gaan ontdekken. Er zijn uitdagende, thematische, hoeken ingericht waar je kind kan puzzelen, lezen, knutselen, bouwen, verkleden en rollenspelen kan doen. De kinderen kunnen zelf materialen pakken. Er is een veilig afgesloten buitenspeelruimte die gedeeld wordt met de kleuterklassen van de Brede School Kinkerbuurt. De peuters spelen wel apart van de kleuters. De buitenspeelruimte heeft een zandbak en een speel-/klimhuis. Er zijn fietsen en steppen in verschillende maten en er is uitdagen spelmateriaal.

Ouderbetrokkenheid

Wij zien jou als ouder/verzorger als partners in de ontwikkeling van je kind. Daarom bouwen we graag een band met je op. We informeren je met nieuwsbrieven en praten de dag door bij de haal- en brengmomenten. Je kunt met vragen terecht bij de pedagogisch medewerkers of bij de oudercontactmedewerker. De oudercontactmedewerker geeft informatie over opvoeding en onderwijs en kan eventueel doorverwijzen als je hulp bij het opvoeden wilt krijgen. Er worden thematische ouderbijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld over de overgang naar de basisschool, omgaan met conflicten en Positief Opvoeden. Daarnaast bieden we een plek waar je de andere ouders kunt ontmoeten.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

  •   Borgerstraat 109, 1053 PE Amsterdam
  •   020-6835600
  •   174779975 (LRKP-nummer)
  •   vve.dekinkerbuurt@combiwel.nl
  •   Inspectierapport
  • Peutercombi voorschool
  • Stadsdeel West
  • 5 uur open
  • 52 weken open
  • 08.30 – 13.30   

Kaart