VVE Kinkerbuurt

Kinkerbuurt (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Kinkerbuurt in Amsterdam West voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Op onze Peutercombi voorschool leert je kind spelenderwijs in een uitdagende omgeving. De pedagogisch medewerkers op de groep zijn professioneel en liefdevol, en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

De Kinkerbuurt is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties. De openingstijden zijn van 08.30 – 13.30 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Kinkerbuurt

We werken nauw samen met Brede School de Kinkerbuurt, een dynamische basisschool die deel uitmaakt van de Stichting AWBR. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met Uk en Puk

We werken met het VVE-programma “Uk en Puk” voor de brede ontwikkeling van je kind. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen. Er zijn uitdagende, thematische, hoeken ingericht waar je kind kan puzzelen, lezen, knutselen, bouwen, verkleden en rollenspelen kan doen.

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven.

We hebben onze speel- en leeromgeving gezellig en gestructureerd ingericht. De aantrekkelijke materialen maken enthousiast om te spelen of te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

Onze groeps- en buitenruimte

Onze groepsruimte is kleurrijk, dynamisch en veilig en nodigt uit om zelf te gaan ontdekken. Er zijn uitdagende, thematische, hoeken ingericht waar je kind kan puzzelen, lezen, knutselen, bouwen, verkleden en rollenspelen kan doen. De kinderen kunnen zelf materialen pakken. Er is een veilig afgesloten buitenspeelruimte die gedeeld wordt met de kleuterklassen van de Brede School Kinkerbuurt. De buitenspeelruimte heeft een zandbak en een speel-/klimhuis. Er zijn fietsen en steppen in verschillende maten en er is uitdagen spelmateriaal.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Voor de kinderen is het belangrijk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Betrokken ouders  helpen het kind in de ontwikkeling als zij een connectie maken tussen de voorschool en thuis. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en we thema-werkboekjes met tips en ideeën voor thuis.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Extra zorg

Combiwel heeft grote aandacht voor kinderen die extra steun kunnen gebruiken. Desgewenst, en altijd in overleg met de ouders, kunnen we onze zorgcoördinator inschakelen voor advies aan medewerkers en ouders om een kind optimaal te begeleiden. Ook hebben wij korte lijnen met externe professionals als logopedisten. Daarnaast kunnen ouders advies op maat krijgen bij de Ouder en Kind Adviseur die spreekuur houdt in school.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

Kaart