Bonkelaar (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Bonkelaar in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool De Bonkelaar. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi de Bonkelaar is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, gedurende 52 weken per jaar, dus ook in de zomervakantie. De openingstijden zijn van 8.45 – 13.45 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met basisschool De Bonkelaar

We werken samen met basisschool De Bonkelaar. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met VVE methodiek Startblokken

Op peutercombi voorschool de Bonkelaar wordt de VVE-methode Startblokken gehanteerd. Hierbij staat ontwikkelingsgericht werken voorop. Er wordt ingespeeld op de interesses van kinderen. De pedagogisch medewerkers verdiepen zich in wat de kinderen bezig houdt en stemmen thema’s daarop af. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling. De ruimte is daarom ingedeeld in themahoeken, zoals de huishoek, het atelier, de bouwhoek en de leeshoek. De voorschool werkt nauw samen met groep 1 en 2 van basisschool de Bonkelaar, de zogeheten vroegschool. Pedagogische visie en thema’s worden op elkaar afgestemd zodat een doorgaande leerlijn gewaarborgd is.

Buitenruimte

Voorschool de Bonkelaar maakt gebruik van een ruime buitenspeelplaats. Peuters en kleuters spelen samen op het schoolplein en raken zo vertrouwd met elkaar. Het speelplein biedt voldoende ruimte om naar hartenlust te rennen, te fietsen enz. Bij slecht weer kan er ook gebruik gemaakt worden van een speellokaal.

Ouderbetrokkenheid

Er is een ouderkamer in school, waar oudercontactmedewerkers activiteiten met ouders organiseren. Daardoor wordt je goed geïnformeerd over de thema’s waarmee je kind bezig is en welke activiteiten je zelf met je kind rond een thema kunt doen. Ook kun je tips krijgen over opvoeding en over het ondersteunen van de schoolloopbaan van je kind.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

  •   Molenwijk 3, 1035 EE Amsterdam
  •   0206314737
  •   192076140 (LRKP-nummer)
  •   vve.debonkelaar@combiwel.nl
  •   Inspectierapport
  • Peutercombi voorschool
  • Stadsdeel Noord
  • 5 uur open
  • 52 weken open
  • 08.45 – 13.45   

Kaart