Annie M.G. Schmidt (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang Annie M.G. Schmidt in Amsterdam West voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool Annie M.G. Schmidt. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi voorschool Annie M.G. Schmidt is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 52 weken per jaar, dus ook in de schoolvakanties. De openingstijden zijn van 8.30 – 13.30 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met brede school Annie M.G. Schmidt

We werken samen met basisschool Annie M.G. Schmidt. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met het themaprogramma ‘Startblokken’

Er wordt gewerkt met het themaprogramma ‘Startblokken’. Het is een programma waarbij spelenderwijs met thema’s wordt gewerkt, met extra aandacht voor de taalontwikkeling. Er is een nauwe samenwerking met de basisschool, vooral met de leerkrachten van groep 1 en 2, waarmee de voorschool samen de doorgaande leerlijn voor je kind vormgeeft.

Buitenruimte

Er is een aparte buitenspeelruimte (grenzend aan de aparte ingang) voor de peuters met een zandbak en veel buitenspeelgoed. De buitenruimte heeft een speel/klimhuis. Zodra het weer het toelaat gaan we met je kind naar buiten, waar het heerlijk kan spelen en ravotten.

Ouderbetrokkenheid

Er is een ouderkamer in school, waar de oudercontactmedewerker samen met de ouders activiteiten organiseert. In de ouderkamer krijg je alle informatie over de thema’s waar je kind aan werkt, tips over opvoeden en kun je vragen stellen over de opvoeding. Ook is er in de ouderkamer het project Combiwel uit&thuis. Je krijgt vanuit uit&thuis themaboekjes met daarin acht activiteiten die jij thuis zelf met je kind kunt gaan doen. Vanzelfsprekend zijn het themaboekjes die aansluiten op het programma van de voorschool.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

  •   Pieter Langendijkstraat 44, 1054 ZB Amsterdam
  •   020-4893723
  •   149490732 (LRKP-nummer)
  •   vve.anniemgschmidt@combiwel.nl
  •   Inspectierapport
  • Peutercombi voorschool
  • Stadsdeel West
  • 5 uur open
  • 52 weken open
  • 08.30 – 13.30   

Kaart