Certificaat Video interactie coaching is binnen!

Veel van onze pedagogisch medewerkers hebben inmiddels hun certificaat Video Interactie Coaching (VIC) behaald. Tijdens VIC wordt gericht gefilmd op interactievaardigheden met de kinderen. De beelden worden daarna besproken en geëvalueerd met de PM’ers onder begeleiding van een coach.

Combiwel voor Kinderen hecht veel waarde aan een goede uitvoering van de pedagogische kwaliteit. Regelmatige monitoring en scholing van onze professionals zijn hier vaste onderdelen van.

Op de foto: Simone Otte, Glidy Grootfaam en Gerda Beumkes, pedagogisch medewerkers van Peutercombi Vier Windstreken in Amsterdam Noord. De coach, rechts, is Lineke Sistermans.

 

 

 

 

Op de foto: Zoulika Ljounen en Judith Dekker, pedagogisch medewerkers van Peutercombi Bekkersschool in Amsterdam Noord. De coach, links, is Birgit Pennings. Gefeliciteerd allemaal!

 

 

Startschot vorming Integraal Kindcentrum (IKC) De Krijtmolen in Amsterdam Noord

De handtekeningen zijn gezet
Tijdens een feestelijk moment op 24 juni jl. is het startsein gegeven voor de intensieve samenwerking tussen OBS De Krijtmolen en kinderopvangorganisatie Combiwel voor Kinderen. Directeuren Bjørn Huysman van Combiwel voor Kinderen en Jorrit Liesting van OBS De Krijtmolen hebben hun handtekening gezet voor de vorming van Integraal Kindcentrum (IKC) De Krijtmolen in Amsterdam Noord.

Kind staat centraal
IKC De Krijtmolen wordt een organisatievorm waarin kinderopvang en onderwijs dusdanig intensief samenwerken dat het kind maximaal ondersteund wordt in zijn/haar talenten en ontwikkeling. Beide organisaties zoeken elkaar actief op in het ondersteunen van elkaars werkzaamheden. Dit betekent dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers zich echt als een team gaan opstellen. Door samen in gesprek te gaan hoe wij kinderen van 2 tot 13 jaar willen ontwikkelen, bereiken we het maximale voor kinderen. IKC De Krijtmolen wil hiermee een krachtige en inspirerende omgeving bieden waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaal kunnen ontwikkelen in een doorgaande pedagogische lijn.

Nieuwe aanbouw
Aan de school was de voorschoolse educatie (VVE) van Combiwel voor Kinderen al gedurende vele jaren gekoppeld. Vanaf herfst 2020 komt daar ook een sportieve buitenschoolse opvang (BSO) bij met plek voor 30 kinderen. Vanaf eind dit jaar zitten dan alle kinderen in de kinderopvang, van 2 tot 13 jaar, samen in de spiksplinternieuwe aanbouw waar wij de komende maanden een uitdagende BSO gaan inrichten. IKC De Krijtmolen valt onder schoolbestuur Innoord, het bestuur van de zestien openbare basisscholen die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft 400 medewerkers in dienst.

                  

 

De spelinlopen gaan weer starten!

Wij zijn blij dat we de spelinlopen weer kunnen gaan starten! Weliswaar in kleine groepjes en met aangepaste maatregelen. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van het RIVM en de regels van de Gemeente Amsterdam omtrent groepsactiviteiten. Meer informatie vind je in deze brief.

Gratis spelinloop voor kinderen tussen de 0 en 2,5 jaar oud
De spelinlopen van Combiwel voor Kinderen zijn voor kinderen tussen de 0 en 2,5 jaar oud. De spelinlopen zijn vrij toegankelijk en je hoeft er niet voor te betalen. In de spelinloop kunnen kinderen samen spelen en maken ouders kennis met elkaar.

Op korte termijn starten we in:

  • Zuid: de Argo en Huis van de Wijk de Pijp
  • West: Gibraltar, Jacob Maris, Wachterliedpaviljoen en mogelijk BACK.

Andere spelinlopen kunnen helaas nog niet open. Zodra dit het geval is laten we dit weten.

Belangrijk: Meld je aan!

We kunnen vanwege de anderhalve meter afstand tussen ouders werken in kleine groepjes, wat betekent dat je je van te voren dient aan te melden. Aanmelden kan bij:

  • Joelza, 06- 42360104 voor Argo, Jacob Maris en BACK
  • Aysel, 06-42360002 voor de Pijp, Gibraltar, Wachterliedpaviljoen

Richtlijnen RIVM
Ook belangrijk: kom alleen als jij of je kindje geen klachten hebben! En als er iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijft het hele gezin binnen en mogen jullie ook niet naar de spelinloop komen.

Het is voor iedereen onwennig om op deze manier te werken, maar met elkaar zorgen we voor een veilige en verantwoorde spelinloop. Wij wensen jullie weer veel plezier bij ons op de spelinloop!

Een 8,3 voor Combiwel voor Kinderen!

Tussen november 2019 en januari 2020 heeft Combiwel voor kinderen een klantentevredenheidsonderzoek (KTO) uitgezet. Wat opvalt aan de resultaten is dat ouders vooral blij zijn met de opvanglocatie en pedagogisch medewerkers op de groep van van hun kind. Ouders geven hiervoor een score van 8,3! Voor Combiwel voor Kinderen is dit het hoogste tevredenheidscijfer ooit gemeten. In 2016 lag dit cijfers op een 8,1 en in 2014 op een 7,6. Daarnaast geven ouders ons een 7,9 voor Combiwel voor Kinderen als organisatie.

Contacten met pedagogisch medewerkers
Bijna 90% van de ondervraagden geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de contacten met de pedagogisch medewerkers (PM’ers), hun deskundigheid en de aandacht die zij hebben voor het kind. Daarnaast is meer dan 70% van ouders (zeer) tevreden met aspecten rondom contractvorming.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo merken we dat het belangrijk is om nóg beter te communiceren met ouders over de ontwikkeling van het kind. Wij gaan m.n. op het gebied van de overdracht van pedagogisch medewerker tijdens het halen en brengen kijken hoe wij het nog beter kunnen doen. Ook zal er meer aandacht uitgaan naar het vergroten voor de ouderbetrokkenheid.

Toekomst
Er zijn in 2019 veel goede dingen gebeurd die ervoor gezorgd hebben dat wij de opvang van kinderen en de tevredenheid van ouders nog beter op orde hebben gekregen. We gaan nu aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek. In 2020 concentreren we ons op het verbeteren van de processen, de communicatie met ouders en verzorgers, en het optimaliseren van onze dienstverlening.

Update informatie compensatieregeling kinderopvang

Graag informeren wij u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken van de compensatieregeling in de kinderopvang. Graag leggen we hier uit wat de regeling precies inhoudt en wanneer u terugbetaald gaat worden.

De compensatieregeling van de kinderopvang gaat over de periode 16 maart 2020 tot 7 juni 2020.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 
a. Dan betaalt de overheid de eigen bijdrage van 16 maart 2020 tot 7 juni 2020 aan u terug als u de rekening aan de kinderopvangorganisatie betaald heeft. Vergoeding vindt plaats tot het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag:

•            Kinderdagverblijf en peuteropvang tot € 8,17 per uur
•            Buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur

Heeft u de eigen bijdrage doorbetaald? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de vergoeding automatisch op uw bankrekening gestort rond 8 juli 2020. U krijgt tussen half juni en eind juni 2020 een brief van de SVB. Met vragen hierover kunt u terecht bij SVB.

b. Ook wij gaan een deel van de ouderbijdrage aan u terugbetalen over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft. Ons uurtarief ligt boven de hierboven genoemde tarieven. Dat deel van de kosten boven het maximum uurtarief, ontvangt u rechtstreeks van ons terug.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Heeft u recht op gemeentetoeslag?  
Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag maar ontvangt u gemeentetoeslag voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI)? Dan ontvangt u over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 de maandelijkse netto kosten die u maakt, van ons terug op uw bankrekening. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Wanneer staat het geld op uw rekening? 
Het geld staat rond 8 juli op uw rekening.

Compensatieregeling stopt 
Nu scholen en BSO’s vanaf 8 juni weer geheel open zijn, is er geen reden meer voor compensatie van de eigen bijdrage. Het kabinet en de gemeente stoppen daarmee per 8 juni 2020. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het kabinet en de gemeente.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via kinderopvang@combiwel.nl of via 020-577 11 33.

11 mei weer open!

Dinsdag 21 april kondigde het kabinet een geleidelijke versoepeling aan van de maatregelen rondom het coronavirus en dan met name ten aanzien van het basisonderwijs en de kinderopvang. Uit verschillende onderzoeken van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar ook uit andere studies blijkt dat kinderen slechts een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Kinderen krijgen het virus minder snel en worden er minder ziek van. En kinderen dragen het virus ook nauwelijks over.

Open vanaf 11 mei 2020
De kinderdagopvang en de peuteropvang, voor kinderen tot vier jaar, mogen vanaf 11 mei dus weer volledig open! Ook de basisscholen en de buitenschoolse opvang openen weer deels hun deuren. Basisscholieren kunnen de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm gaat krijgen, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het ritme van de scholen en we zijn nu samen met schooldirectie aan het afstemmen hoe we de opvang van uw kind zo goed en veilig mogelijk kunnen gaan regelen. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren maar in ieder geval voor 11 mei.

Wij zijn ontzettend blij dat we de kinderen weer mogen verwelkomen op de locaties. We hebben ze heel erg gemist en kijken uit naar 11 mei. Tijdens alle weken dat reguliere opvang van Combiwel voor Kinderen dicht was zijn er heel veel leuke video’s gemaakt door de pedagogisch medewerkers. Een aantal kun je terugkijken op ons YouTube kanaal.

Wat gebeurt er met de noodopvang?
De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, blijft in principe open tot en met 8 mei. Echter, het kan zijn dat de ouders in deze groep toch extra opvang nodig zullen in de periode na 8 mei. Ook hierover informeren wij u op een later tijdstip maar voor 11 mei.

 

Kleurplaat op de mat!

Inmiddels hebben alle kinderen van de opvanglocaties van Combiwel een persoonlijke kaart op de mat horen vallen! Omdat ze veel tijd thuis doorbrengen, kunnen ze lekker aan de slag met de kleurplaat op de voorkant van de kaart. De tekening is hier opnieuw te downloaden.

Veel tekenplezier!

Toffe, sportieve, ontspannende en creatieve activiteiten voor thuisblijvertjes

Omdat veel van onze opvanglocaties de deuren hebben moeten sluiten delen we graag regelmatig een aantal superleuke activiteiten die je samen met je kind kunt doen. Van spelletjes tot yoga, en van sportactiviteiten tot knutselbouwwerken. Nu we meer thuis zijn hebben we meer tijd om te genieten van elkaar!

Op de pagina Activiteiten van 0 tot 4 jaar staan activiteiten voor de allerkleinsten tot de peuters.

Op de pagina Activiteiten van 4 tot 13 jaar staan activiteiten voor de BSO leeftijd.

 

lood in water

Lood in waterleidingen

De afgelopen maanden is veel onrust ontstaan over lood-concentraties, nadat er in oktober bij honderden woningen in Amsterdam Noord een te hoge concentratie lood werd aangetroffen in het kraanwater. Buurtbewoners maakten zich daarop zorgen over hun gezondheid. Vooral ongeborenen, baby’s en jonge kinderen blijken risico te lopen. Een teveel aan lood in het lichaam is niet goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente wil daarom eerst loden leidingen vervangen in ‘gebouwen waar voor een lange periode jonge kinderen en zwangere vrouwen verblijven’, waaronder kinderdagverblijven.

Op de locaties waar Combiwel voor Kinderen gevestigd is en waar momenteel onderzoek wordt gedaan naar de loodconcentraties in het kraanwater zijn wij uit voorzorg overgegaan op flessen water. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.