Update informatie compensatieregeling kinderopvang

Graag informeren wij u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken van de compensatieregeling in de kinderopvang. Graag leggen we hier uit wat de regeling precies inhoudt en wanneer u terugbetaald gaat worden.

De compensatieregeling van de kinderopvang gaat over de periode 16 maart 2020 tot 7 juni 2020.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 
a. Dan betaalt de overheid de eigen bijdrage van 16 maart 2020 tot 7 juni 2020 aan u terug als u de rekening aan de kinderopvangorganisatie betaald heeft. Vergoeding vindt plaats tot het maximum uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag:

•            Kinderdagverblijf en peuteropvang tot € 8,17 per uur
•            Buitenschoolse opvang tot € 7,02 per uur

Heeft u de eigen bijdrage doorbetaald? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de vergoeding automatisch op uw bankrekening gestort rond 8 juli 2020. U krijgt tussen half juni en eind juni 2020 een brief van de SVB. Met vragen hierover kunt u terecht bij SVB.

b. Ook wij gaan een deel van de ouderbijdrage aan u terugbetalen over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft. Ons uurtarief ligt boven de hierboven genoemde tarieven. Dat deel van de kosten boven het maximum uurtarief, ontvangt u rechtstreeks van ons terug.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Heeft u recht op gemeentetoeslag?  
Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag maar ontvangt u gemeentetoeslag voor de kosten van voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI)? Dan ontvangt u over de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 de maandelijkse netto kosten die u maakt, van ons terug op uw bankrekening. Voorwaarde hiervoor is wel dat u de factuur over deze periode aan ons betaald heeft.

De compensatieregeling van Combiwel voor Kinderen heeft betrekking op de afgelopen maanden maart, april en mei 2020. De compensatieregeling voor de maand juni volgt wanneer de maand juni 2020 voorbij is.

Wanneer staat het geld op uw rekening? 
Het geld staat rond 8 juli op uw rekening.

Compensatieregeling stopt 
Nu scholen en BSO’s vanaf 8 juni weer geheel open zijn, is er geen reden meer voor compensatie van de eigen bijdrage. Het kabinet en de gemeente stoppen daarmee per 8 juni 2020. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het kabinet en de gemeente.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via kinderopvang@combiwel.nl of via 020-577 11 33.

11 mei weer open!

Dinsdag 21 april kondigde het kabinet een geleidelijke versoepeling aan van de maatregelen rondom het coronavirus en dan met name ten aanzien van het basisonderwijs en de kinderopvang. Uit verschillende onderzoeken van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, maar ook uit andere studies blijkt dat kinderen slechts een kleine rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Kinderen krijgen het virus minder snel en worden er minder ziek van. En kinderen dragen het virus ook nauwelijks over.

Open vanaf 11 mei 2020
De kinderdagopvang en de peuteropvang, voor kinderen tot vier jaar, mogen vanaf 11 mei dus weer volledig open! Ook de basisscholen en de buitenschoolse opvang openen weer deels hun deuren. Basisscholieren kunnen de helft van de tijd naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze maatregel precies vorm gaat krijgen, laat het kabinet aan de scholen zelf over. Combiwel voor Kinderen volgt hierin het ritme van de scholen en we zijn nu samen met schooldirectie aan het afstemmen hoe we de opvang van uw kind zo goed en veilig mogelijk kunnen gaan regelen. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren maar in ieder geval voor 11 mei.

Wij zijn ontzettend blij dat we de kinderen weer mogen verwelkomen op de locaties. We hebben ze heel erg gemist en kijken uit naar 11 mei. Tijdens alle weken dat reguliere opvang van Combiwel voor Kinderen dicht was zijn er heel veel leuke video’s gemaakt door de pedagogisch medewerkers. Een aantal kun je terugkijken op ons YouTube kanaal.

Wat gebeurt er met de noodopvang?
De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, blijft in principe open tot en met 8 mei. Echter, het kan zijn dat de ouders in deze groep toch extra opvang nodig zullen in de periode na 8 mei. Ook hierover informeren wij u op een later tijdstip maar voor 11 mei.

 

Kleurplaat op de mat!

Inmiddels hebben alle kinderen van de opvanglocaties van Combiwel een persoonlijke kaart op de mat horen vallen! Omdat ze veel tijd thuis doorbrengen, kunnen ze lekker aan de slag met de kleurplaat op de voorkant van de kaart. De tekening is hier opnieuw te downloaden.

Veel tekenplezier!

Toffe, sportieve, ontspannende en creatieve activiteiten voor thuisblijvertjes

Omdat veel van onze opvanglocaties de deuren hebben moeten sluiten delen we graag regelmatig een aantal superleuke activiteiten die je samen met je kind kunt doen. Van spelletjes tot yoga, en van sportactiviteiten tot knutselbouwwerken. Nu we meer thuis zijn hebben we meer tijd om te genieten van elkaar!

Op de pagina Activiteiten van 0 tot 4 jaar staan activiteiten voor de allerkleinsten tot de peuters.

Op de pagina Activiteiten van 4 tot 13 jaar staan activiteiten voor de BSO leeftijd.

 

Berichtgeving coronavirus

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD. Bekijk voor meer informatie ook de pagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid. De overheid maakt steeds een afweging van het risico van besmetting en de impact van de maatregel op het maatschappelijk leven. Ook Combiwel weegt af hoe we u als klant kunnen blijven helpen, het bedrijf gezond houden en gelijktijdig verdere verspreiding van het virus beperken.

Bericht 3 april aan ouders

Dinsdag 31 maart is door het kabinet aangekondigd dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de reguliere kinderopvang tot die tijd gesloten is. De noodopvang op de locaties Houthaven, Driemaster en Bockesprong, voor de kinderen van ouders met vitale beroepen, blijft open. Graag van tevoren, liefst voor 12.00 uur, aanmelden via de eerder gecommuniceerde nood emailadressen.


Bericht 24 maart reminder Noodopvang

Voor ouders die werkzaam zijn in vitale functies zijn wij open op onze locaties

  1. Houthaven Revaleiland 1 (nood-houthaven@combiwelvoorkinderen.nl)
  2. Basisschool de Driemaster, Binnenvaart 1 (nood-driemaster@combiwelvoorkinderen.nl) en
  3. Bockesprong, Theophile de Bockstraat 100 (nood-bockesprong@combiwelvoorkinderen.nl)

Wilt u ons laten weten via een mail aan de betreffende locatie als u uw kind wilt brengen, liefst met uw opvangbehoefte tot 28 april? Als u aan ons minimaal 1 dag van te voren vóór 12 uur laat weten dat u opvang nodig heeft, reageren wij ter bevestiging voor 15 uur dezelfde dag.

Wij steunen alle ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen van harte en hopen hiermee ons steentje bij te dragen.

Samen voor onze Amsterdammertjes!


Bericht 20 maart compensatie kinderopvangkosten voor ouders

Afgelopen vrijdag heeft de overheid besloten dat ouders gecompenseerd worden voor alle kosten voor de kinderopvang gedurende de periode vooralsnog van 16 maart tot 6 april. Inmiddels hebben wij bevestigd gekregen van de gemeente Amsterdam dat dit ook geldt voor iedereen die een gemeentetoeslag krijgt.

Wat betekent dit:
Alle ouders betalen gewoon hun factuur die zijn van ons krijgen. Kinderopvangorganisaties krijgen, naar verwachting, eind maart (wij rekenen op een paar dag later) een formulier van de rijksoverheid waarmee berekend kan worden wat de netto kosten zijn die ouders na aftrek van kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag nog zelf betalen. Daar zullen wij uw hulp bij nodig hebben om inkomensgegevens aan te leveren. Wij kunnen vervolgens bepalen hoeveel elke ouder terug moet krijgen. Deze kosten storten wij terug op uw rekening en wij declareren die kosten bij de overheid of gemeente. U heeft dus uiteindelijk geen enkele kosten gedurende de corona crisis.

Bericht van de Belastingdienst 19 maartTijdelijke sluiting kinderopvang vanwege coronavirus – wat moeten ouders doen?

Voor de kinderopvang blijft alles hetzelfde, dus:

– Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
– Betaal volledig de factuur voor de opvang.
– Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.

U krijgt toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening brengt. Ook als u uw kinderen thuis houdt zolang de kinderopvang dicht is. Zie bericht van de Belastingdienst.

Berichtgeving 16 maart

In navolging op ons bericht van gisteravond sturen wij u nu, maandagmiddag 16 maart, een update van de situatie.

Alle ouders/verzorgers zijn gebeld om te inventariseren welke ouders/verzorgers een vitaal beroep uitoefenen, en de kinderopvang niet op een andere manier kunnen regelen. Hebben wij u niet kunnen bereiken en heeft u als gevolg van uw werk in vitale beroepen opvang nodig, mail dit dan naar kindplanning@combiwel.nl. Voor morgen geldt, dat wij deze ouders een alternatief bieden en dit persoonlijk aan hen doorgeven. De overheid is verantwoordelijk voor het regelen van de opvang vanaf aanstaande woensdag, 18 maart (alles onder voorbehoud). Dit wordt een stedelijk aanbod en alleen voor die ouders die er recht op hebben en hun opvang niet anders kunnen regelen. Er wordt momenteel hard aan gewerkt. Wij zijn in afwachting van verdere informatie vanuit de overheid en zullen de betreffende ouders zo spoedig mogelijk informeren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via corona@combiwelvoorkinderen.nl.

Berichtgeving 15 maart

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet zondag besloten om alsnog de scholen en de kinderopvang in Nederland tot en met 6 april te sluiten. Kinderen van ouders die werken in zogenoemde vitale sectoren (o.a. zorg, politie en brandweer en de lijst opgesteld door ministerie) moeten nog op opvang kunnen rekenen. wel worden opgevangen.

Vanzelfsprekend zullen wij gevolg geven aan dit besluit. Daarom zijn onze voorscholen, groepen buitenschoolse opvang en kinderdagverblijfgroepen per direct gesloten, met uitzondering van de opvang voor kinderen van ouders met zogenaamde vitale beroepen. Maandag zal dit improviseren zijn. Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorzien in de opvang van kinderen waarvan de ouders/verzorgers werkzaam zijn in de vitale sectoren of beroepen. Wij stellen alles in het werk om vanaf dinsdag op een aantal plekken in de stad groepen centraal open te stellen om voor deze ouders hun kinderen op te vangen. Hierover hebben we overleg met scholen en de branchevereniging. We zullen met u overleggen of uw specifieke situatie valt binnen de gestelde criteria.

Wij rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie en houden u, samen met school, op de hoogte van de ontwikkelingen.

lood in water

Lood in waterleidingen

De afgelopen maanden is veel onrust ontstaan over lood-concentraties, nadat er in oktober bij honderden woningen in Amsterdam Noord een te hoge concentratie lood werd aangetroffen in het kraanwater. Buurtbewoners maakten zich daarop zorgen over hun gezondheid. Vooral ongeborenen, baby’s en jonge kinderen blijken risico te lopen. Een teveel aan lood in het lichaam is niet goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. De gemeente wil daarom eerst loden leidingen vervangen in ‘gebouwen waar voor een lange periode jonge kinderen en zwangere vrouwen verblijven’, waaronder kinderdagverblijven.

Op de locaties waar Combiwel voor Kinderen gevestigd is en waar momenteel onderzoek wordt gedaan naar de loodconcentraties in het kraanwater zijn wij uit voorzorg overgegaan op flessen water. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met de desbetreffende locatie.

Peutersportdag 2019

Peutersportdag groot succes!

Op dinsdag 12 november organiseerde Combiwel de jaarlijkse sportdag voor peuters van 2-4 jaar en hun ouders. In Sporthal de Pijp gingen de kleintjes met de grootste lol aan de slag met allerlei spelletjes. Zo werd er druk gesport en was er een heuse beweeg carrousel met o.a. beweegkriebelspelletjes, een buiten speelmand en ouder en peuter spelen. Ideaal dus voor ouders om inspiratie op te doen voor leuke spelletjes die zij zelf ook met hun kindje(s) thuis kunnen doen.

Ook kregen ouders op het ‘Gezonde Start Terras’ advies, tips & tricks over de strijd aan tafel en gezonde voeding door gezondheidsambassadeurs en ouder-kind adviseurs. Aansluitend stond er een heerlijke gezonde lunch klaar voor alle aanwezigen. Wat een geslaagde ochtend en wederom een mooie samenwerking tussen Combiwel Sport en Combiwel voor Kinderen! Veel dank aan alle collega’s die met veel enthousiasme deze dag tot een succes hebben gemaakt.

Samen gaan we voor een gezonde levensstijl met veel bewegen en gezonde voeding. Jij toch ook?

Kaas, koeien, klompen en op de ski’s | activiteitenzomer bij de BSO

Het is donderdag 8 augustus. Onze BSO kinderen staan met rode konen van opwinding op de ski’s in SnowWorld bij Spaarnwoude. Opgehaald met de touringcar, winterkleding mee, vol goede moed en een beetje gespannen, gaan de kinderen op pad. In SnowWorld krijgen ze skiles, gaan ze zoevend van de skipiste af en krijgen ze lekkers en een diploma toe. Een fantastisch uitje waar de kinderen nog lang van nagenieten.

En dat is niet alles, want de week daarop is het alweer tijd voor een bezoek aan de boerderij. Hoe wordt kaas gemaakt? Wat is een houten klomp en hoe verander je een stuk boomstam in een schoen? En menig BSO kind staat voor het eerst oog in oog met een levende koe en kan een duik nemen in een hooiberg.

Unieke ervaringen voor alle BSO kinderen. En een aanpak die we geheel gaan integreren in ons aanbod. Veel belevenissen, veel activiteiten. In de vakanties en ook daarbuiten. Want we weten: “Een kind dat plezier heeft, ontwikkelt zich goed!” We hebben er zelf een aanjager voor in dienst die tevens coördineert en regelt: Marvin Karbodin.

Hieronder een aantal foto’s. Kijk die snoeten van de kinderen, de concentratie, de aandacht, het plezier. Dan genieten we zelf toch mee?!

 

 

 

 

 

 

 

Op weg naar de toekomst, samen met de basisscholen

2018 was een roerig jaar voor Combiwel voor Kinderen en alle collega-aanbieders van VVE. De harmonisatie naar de Wet Kinderopvang was een grote verandering voor organisatie, ouders en partners. Het was een jaar van alle zeilen bijzetten en het op poten zetten van onze organisatie om deze toekomstbestendig te maken. In deze nieuwsbrief wil ik u bijpraten.

‘Op weg naar de toekomst’.
De Combiwel band met Amsterdam is historisch sterk. Onze decennialange ervaring in VVE-programma’s, vroeger de peuterspeelzaal en nu als voorschool onderdeel van ‘de kinderopvang’, betekent dat wij altijd bruggen hebben geslagen tussen ‘onze’ kinderopvang en de basisschool. Op dat punt neemt Combiwel voor Kinderen mooie bagage mee in de samenwerking met scholen en schoolbesturen. Er liggen leuke, nieuwe uitdagingen voor ons, waarbij Combiwel voor Kinderen vooruitstrevend inzet op intensievere samenwerking met school en bestuur, zowel onder bestaande als nieuwe relaties. Wij ontwikkelen missie en visie in dit licht en informeren onze Amsterdamse partners en belangenpartijen graag, o.a. middels deze nieuwsbrief.

<LEES ONZE ONDERWIJS NIEUWSBRIEF>