Stint wordt niet meer gebruikt n.a.v. betreurenswaardig ongeval in Oss

Update 2 oktober 2018: Stint mag van de minister niet meer de weg op
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geïnformeerd over de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stint. Deze wijzen op potentiële veiligheidsrisico’s. De minister besluit op basis van deze nieuwe informatie uit voorzorg de Stint te schorsen.
Dit houdt in dat Stints per 2 oktober 00.00 uur niet meer zijn toegestaan op de openbare weg. Lees hier het volledige bericht op de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/01/minister-van-nieuwenhuizen-staat-stints-uit-voorzorg-niet-meer-toe-op-de-openbare-weg

Hoe pakken we het aan?
Wij zullen de stints niet meer gebruiken. Om de kinderen naar de BSO locaties op te halen zullen we voorlopig de korte afstanden lopen en voor de lange afstanden zetten we een bus(je) in van het bedrijf Met & Co. Als we over een lange afstand ergens minder dan 4 kinderen op moeten halen, dan zullen we dat in eerste instantie regelen met een Pedagogisch Medewerker met een personenwagen. Hiervoor overleggen we met de ouders. We hebben voor het vervoeren van kinderen met privé-auto’s een speciale inzittendenverzekering en het is toegestaan. Als duurzame oplossing zullen we overgaan tot het huren of aanschaffen van speciale mechanische kinderbakfietsen.
_______________________________________________________________________
Hieronder het bericht dat wij na het ongeval op donderdagmiddag 20 oktober jl hebben geplaatst:

Betreurenswaardig ongeval met stint in Oss
Geschrokken en onthutst hebben wij donderdag 20 september jl. kennisgenomen van het afschuwelijke nieuws uit Oss. Van dit vreselijke ongeval krijg je een knoop in je maag. Uit de grond van ons hart wensen wij alle betrokkenen heel veel sterkte. En onze gedachten en condoleances gaan uit naar ouders en nabestaanden van de kinderen die omgekomen zijn. Ook leven wij mee met onze collega’s van de kinderopvang en de scholen in Oss. Dit is voor hen allen een nachtmerrie.

Omdat wij voor twee buitenschoolse opvang locaties met elektrische bakfietsen (stints) kinderen ophalen bij basisscholen, begrijpen wij dat ouders/verzorgers zich afvragen of het veilig genoeg is.

Voor het ophalen van kinderen met een stint hebben wij een protocol en de medewerkers krijgen instructies over de veiligheid op de stint en oefenen altijd eerst zonder kinderen te vervoeren. Het protocol en de instructies schijven voor dat de meest veilige routes worden gereden en dat er gebruik gemaakt moet worden van – voor zover aanwezig – fietspaden.

Als kinderopvangorganisatie doe je er alles aan om kinderen veiligheid te bieden. Dat is niet alleen wettelijk verplicht, dat zit in de aard van ons werk en in de aanpak van de pedagogische medewerkers die de kinderen begeleiden. Hoewel we niet kunnen garanderen dat er geen ongelukken gebeuren, hechten we eraan te benadrukken dat veiligheid bij onze medewerkers voorop staat. Maar een ongeluk (het woord zegt het al) zit soms in een klein hoekje.

Hoe dit verschrikkelijke ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog onduidelijk en op dit moment nog onbegrijpelijk.
De politie doet onderzoek en wij wachten de feiten over de toedracht af. Op het moment van schrijven van dit bericht is de oorzaak nog niet volledig bekend.

2017: opnieuw geen klachten!

Opnieuw een jaar zonder klachten bij Combiwel voor Kinderen! Voor het derde jaar op rij hebben we geen klachten van onze klanten binnen gekregen en hebben we van de Geschillencommissie Peuterspeelzalen en Kinderopvang opnieuw het certificaat ‘klachtenvrij’ gekregen. Dat feit, in combinatie met het waarderingscijfer van 8,2 van onze klanten en met lovende rapporten van de Inspectie Kinderopvang, maakt ons trots! Met dank aan onze medewerkers die kwaliteit leveren!

 

€ 250 scholierenvergoeding voorschool voor ouders met krappe beurs

Ouders met minimuminkomen hebben recht op scholieren vergoeding Peutercombi voorschool

Een meevaller voor ouders met een laag inkomen en met een kind op onze Peutercombi voorschool! De gemeente heeft besloten dat ouders met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding als hun kind naar de peuteropvang gaat. Ouders hebben vanaf 2018 recht op 250 euro per kind per jaar.

De gemeente wil dat ouders met een laag inkomen hun kind naar de voorschool brengen. Vanaf 2018 gaat de nieuwe wet Kinderopvang in en verdwijnt het verschil tussen  peuterspeelzalen en kinderopvang. De gratis peuterspeelzalen in Amsterdam worden omgevormd tot kinderopvang. Ouders betalen voor deze opvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wie een hoog inkomen heeft betaalt meer dan de gezinnen met een laag inkomen. (De kosten vallen voor de meeste gezinnen mee. Bereken uw kosten met de rekentool van de gemeente).

De scholierenvergoeding van de gemeente is een extra vergoeding voor gezinnen met een minimum inkomen.

Klik hier voor het aanvragen van deze extra vergoeding op: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding/

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Amsterdam zou de bijdrage voor kinderopvang voor ouders met een minimuminkomen het liefst op nul zetten, maar dat is in strijd met de door het Rijk vastgestelde regels. Daarom kiest het college ervoor deze ouders tegemoet te komen met een scholierenvergoeding van 250 euro per jaar. Deze is breed inzetbaar voor bijvoorbeeld kleding, speelgoed en vervoerskosten.”

Bron: gemeente Amsterdam

Leuk! Onze Spelinlopen, voor u en uw kind

Spelinloop voor ouder en kind

Leuk! Onze Spelinlopen, voor u en uw kind

Heb je een kind tot 4 jaar? Dan kun je naar een spelinloop van Combiwel! Deze zijn vrij toegankelijk, je hoeft je niet in te schrijven en er niet voor te betalen. In de spelinloop kunnen de kinderen samen spelen en kunnen de ouders met elkaar kennis maken. Terwijl je kind plezier maakt en het leerzame speelgoed van de voorschool ontdekt, kun je praten over je kind of vragen stellen aan onze medewerkers.

Ouders en kinderen zijn van harte welkom!

 

 

 

 

Adressen, dagen en tijden:
(In de schoolvakanties is er geen spelinloop) 

> Activiteitencentrum de Argo, Argonautenstraat 13, 1076 KJ (Zuid – zijstraat Stadionkade)
Maandagochtend van 9.00 – 11.00 uur

> Peutercombi De Bockesprong, Theophile de Bockstraat 100, 1058 VC (West)
Maandagmiddag van 14.00-16.00 uur

> Kindcentrum Potgieter, Potgieterstraat 34, 1053 XX (West)
Dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Peutercombi De Springstok, Tweede Jan van der Heijdenstraat 75-77, 1074 XR (Zuid)
Woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Kinderdagverblijf Tuimelaar, Baarsjesweg 145, 1057 HM (West)
Woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Peutercombi voorschool Het Vlindertje, Nicolaas Beetsstraat 40, 1053 RM (West)
Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur

> Wachterliedpaviljoen, Wachterliedplantsoen 1-3, 1055 SB (West)
Donderdagochtend van 10.00-12.00 uur

> Kindcentrum Houthaven, Revaleiland 1, 1014 ZG (West – 3e verdieping)
Vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur

Rekentool gemeente ouderbijdrage 2018

Omdat in 2018 de peuterspeelzalen en voorscholen ook Kinderopvang worden, gaan ouders per uur een bijdrage betalen. Alle ouders hebben dan recht op een inkomensafhankelijke vergoeding. Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag kunnen deze aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding vanuit de gemeente.

Voor het maken van een proefberekening voor de kosten in 2018 heeft de gemeente een rekentool op hun website gezet. De uitkomsten van deze rekentool zijn een indicatie, want per organisatie kunnen er kleine verschillen van invloed zijn op de berekeningen. Aan de uitkomsten van de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend.

Klik HIER om de rekentool te openen

Pluim voor ‘onze juffen’ in Het Parool

Een mooie pluim voor ‘de juffen’ van de peuterspeelzaal in Het Parool! Mooi opgeschreven! Ook een leuke opsteker voor onze pedagogisch medewerkers die dagelijks met liefde, zorg en veel aandacht jonge kinderen op weg helpen om hun plek te vinden in onze maatschappij. Vlak voor de zomervakantie nemen altijd veel peuters en hun ouders/verzorgers afscheid van de voorschool. En dan regent het vaak complimenten voor ‘onze juffen’. En daar zijn we best een beetje trots op! Daarom delen we graag de link naar het stukje in Het Parool. https://www.parool.nl/opinie/niet-de-ruimtevaarders-maar-de-ruimtegevers-zijn-helden~a4507026/

NIEUW! Buiten BSO De Breek in Nieuwendam

We openen een nieuwe BSO in het prachtige gebouw van Speeltuinvereniging Nieuwendam. Veel ruimte en een fantastisch fijne buitenruimte met aantrekkelijke speeltoestellen. Kinderen van de basisscholen Montessori Boven ‘t IJ (kampina) en Vrije school Kairos kunnen er na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden en een mooie tijd beleven. Kinderen worden van school opgehaald en gaan veilig – onder begeleiding – naar de locatie.

Buiten spelen, sporten en de natuur ontdekken

De Breek ligt naast een prachtig park. Dus zullen we regelmatig met uw kind in dit park te vinden zijn. Dan gaan we sporten, activiteiten doen, lekker bewegen, spelletjes spelen en de natuur ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Dit wil zeggen dat uw kind een groot deel van de tijd zal doorbrengen in de natuur. Zowel in de omliggende parken als in de naastgelegen speeltuin. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om op uw kind te letten.

Samenwerking met BSO Mgr. Bekkers

De Breek werkt samen met de Buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers. Samen met de kinderen van BSO Bekkers doen we activiteiten en zo ook in de schoolvakanties. De aanpak van beide locaties is op elkaar afgestemd en de medewerkers zijn op beide locaties bekenden van de kinderen.

Klik HIER voor meer informatie over onze nieuwe buiten BSO De Breek.

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar

Jolien van Aar, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, heeft het project Home-Start Amsterdam 10 jaar lang gevolgd en de effecten onderzocht. Tijdens het mini-symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van Home-Start Amsterdam was zij een van de sprekers. Uit haar onderzoek blijkt, dat Home-Start ouders een duurzame verbetering van de competentiebeleving bied. Anders gezegd: ouders voelen dat zij – na te zijn geholpen door een Home-Start vrijwilliger – weer in staat zijn het gezin te kunnen runnen en dat zij weer meer van de opvoeding van hun kind(eren) kunnen genieten.

Jose Koster

Spreker Jose Koster, Home-Start trainster, benadrukte in haar relaas, dat de kracht van Home-Start zit in het ‘gewoon zijn’ van de vrijwilligers in de gezinnen en het ‘delen van ervaring van mens tot mens’. Het is praktisch en vriendschappelijk, er is geen oordeel of professionele dwang.

Sofie Vriends

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugd Instituut vertelde op het symposium dat Home-Start een van de meest succesvolle maatjesmethodieken in ons land blijkt te zijn. Maatjesprojecten als Home-Start passen goed in de gedachte van de civil society. Enerzijds omdat projecten mikken op participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en een deel van hun tijd vrijwillig inzetten om de andere te helpen.

Naast voornoemde sprekers was er ook nog een demonstratie van mindfullness voor ouders met stressklachten. Een onderdeel dat ook ingezet kan worden als ouders dat willen. De Home-Start Amsterdam medewerkers van Combiwel kijken met plezier terug op een geslaagd mini-symposium.

home-start-symposium3 home-start-symposium1home-start-symposium2-jose-koster

10 jaar Home-Start Amsterdam

10 jaar Home-Start Amsterdam

home-start-in-artis

De Viering van 10 jaar Home-Start in Amsterdam vond op 7 september 2016 plaats. Meer dan 350 ouders, kinderen en vrijwilligers hebben we getrakteerd op een dagje Artis. De 22 medewerkers en vrijwilligers hebben deze dag tot een geweldig feest gemaakt voor de gezinnen die door een vrijwilliger van Home-Start worden ondersteund. Per jaar zijn het ruim 250 gezinnen die ondersteuning en vriendschap van een Home-Start vrijwilliger krijgen. De ervaring leert, dat ouders daardoor weer meer plezier krijgen in het opvoeden van hun kind(eren).
Klik hier voor meer informatie over Home-Start bij Combiwel.

Nu blijkt ineens: taalles voor jonge kinderen werkt dus wél

Interview Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek Utrecht. Lang werd gedacht dat taalles op peuterzalen amper zin had. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat een kind in vier jaar een achterstand tot de helft inloopt.

Op een speelzaal leren peuters spelenderwijs Nederlands spreken en begrijpen. Foto Patrick Post

Eindelijk is er duidelijkheid: voor- en vroegschoolse educatie (VVE) heeft zin. Jarenlang was er veel pessimisme; kinderen met een taalachterstand zouden weinig hebben aan de educatieve programma’s op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Maar het tegendeel blijkt nu waar.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) liet drie onderzoeken uitvoeren naar de effectiviteit van VVE in Nederland. De studies werden gedaan door het CPB, de Universiteit Twente, en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Kohnstamm Instituut. Die laatste twee voeren een zogenoemd cohortonderzoek uit waarbij zij verschillende groepen kinderen over een langere periode (van 2 tot 12 jaar oud, de kinderen zijn inmiddels 6) volgen. De uitkomsten zijn positief, vertelt Paul Leseman, een van de hoofdonderzoekers en hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. „Kinderen lopen in vier jaar een achterstand tot de helft in.”

Er zijn eerder wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van VVE, daar kwamen geen positieve resultaten uit. Nu wel, hoe kan dat?

„Voorheen keken onderzoekers naar het niveau van kinderen uit groep twee of drie van de kleuter- of basisschool, die een VVE-programma hadden gevolgd. Maar de onderzoekers stelden nooit een beginniveau vast. Zodoende werden kinderen met verschillende taalachterstanden met elkaar vergeleken. Dat leverde geen goede inzichten op. En de conclusie was steevast dat de kinderen met VVE het niet beter deden dan kinderen zonder VVE.

Wij hebben het nu anders aangepakt, en we volgen kinderen vanaf hun tweede levensjaar, ze zijn nu 6. En dan zien we dat ze op, zeg maar -10 beginnen en na vier jaar op -5 zitten. Dat is nog steeds een achterstand, maar wel een minder grote achterstand. En daarom kun je zeggen dat de programma’s wél zin hebben.”

Het is dus effectief, maar nog niet op het hoogst haalbare niveau?

„Dat klopt. Maar laat ik eerst zeggen dat de kinderen die VVE nodig hebben, het ook écht krijgen. En dat de programma’s inhoudelijk ook erg goed zijn. Maar er valt op een aantal fronten nog wel wat te halen. Zo zou de leeftijd waarop de kinderen met een achterstand naar de opvang of de peuterspeelzaal komen, vervroegd kunnen worden. Naar bijvoorbeeld 1,5 of 2 jaar in plaats van 2,5. Bovendien zou het aanbod van de educatieve programma’s veel intensiever kunnen. Nu besteden leidsters [het zijn vooral vrouwen] er 10 uur per week aan, dat is niet heel veel. En alles valt of staat bij de professionaliteit van de leidsters.”

De kritiek was vaak dat groepsleiders niet altijd voldoende zijn opgeleid.

„De professionaliteit van de leidster is doorslaggevend. En daar kan nog veel beter op ingezet worden. Wat erg belangrijk is, is dat medewerkers zich een VVE-programma echt eigen maken. Dat ze niet een methode mechanisch uitvoeren, een kwartiertje per dag. Maar dat ze het overdragen van de taal tot in hun vezels voelen. Dat ze bijvoorbeeld tijdens etenstijd niet opeens het programma uit hun handen laten vallen. Maar dat ze een gesprek blijven voeren met de kinderen. Dus als er druiven op het menu staan, kan de leidster vertellen welke kleur het fruit heeft en waar de druiven groeien.”

Uit jullie onderzoek blijkt dat hoe meer achterstandskinderen er in een groep zitten, hoe meer ze leren. Hoe kan dat?

„Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat leidsters er meer werk van maken als meer kinderen een taalprobleem hebben. En dat brengt ons tot een dilemma; vaak werd er gezegd dat mengen juist goed is; kinderen met en zonder achterstand bij elkaar. Dat optrek-effect is er, maar minder groot dan gedacht.”

Juliette Vasterman
Bron