2017: opnieuw geen klachten!

Opnieuw een jaar zonder klachten bij Combiwel voor Kinderen! Voor het derde jaar op rij hebben we geen klachten van onze klanten binnen gekregen en hebben we van de Geschillencommissie Peuterspeelzalen en Kinderopvang opnieuw het certificaat ‘klachtenvrij’ gekregen. Dat feit, in combinatie met het waarderingscijfer van 8,2 van onze klanten en met lovende rapporten van de Inspectie Kinderopvang, maakt ons trots! Met dank aan onze medewerkers die kwaliteit leveren!

 

€ 250 scholierenvergoeding voorschool voor ouders met krappe beurs

Ouders met minimuminkomen hebben recht op scholieren vergoeding Peutercombi voorschool

Een meevaller voor ouders met een laag inkomen en met een kind op onze Peutercombi voorschool! De gemeente heeft besloten dat ouders met een minimuminkomen in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding als hun kind naar de peuteropvang gaat. Ouders hebben vanaf 2018 recht op 250 euro per kind per jaar.

De gemeente wil dat ouders met een laag inkomen hun kind naar de voorschool brengen. Vanaf 2018 gaat de nieuwe wet Kinderopvang in en verdwijnt het verschil tussen  peuterspeelzalen en kinderopvang. De gratis peuterspeelzalen in Amsterdam worden omgevormd tot kinderopvang. Ouders betalen voor deze opvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wie een hoog inkomen heeft betaalt meer dan de gezinnen met een laag inkomen. (De kosten vallen voor de meeste gezinnen mee. Bereken uw kosten met de rekentool van de gemeente).

De scholierenvergoeding van de gemeente is een extra vergoeding voor gezinnen met een minimum inkomen.

Klik hier voor het aanvragen van deze extra vergoeding op: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/voorschoolvergoeding/

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Amsterdam zou de bijdrage voor kinderopvang voor ouders met een minimuminkomen het liefst op nul zetten, maar dat is in strijd met de door het Rijk vastgestelde regels. Daarom kiest het college ervoor deze ouders tegemoet te komen met een scholierenvergoeding van 250 euro per jaar. Deze is breed inzetbaar voor bijvoorbeeld kleding, speelgoed en vervoerskosten.”

Bron: gemeente Amsterdam

Leuk! Onze Spelinlopen, voor u en uw kind

Spelinloop voor ouder en kind

Leuk! Onze Spelinlopen, voor u en uw kind

Heb je een kind tot 4 jaar? Dan kun je naar een spelinloop van Combiwel! Deze zijn vrij toegankelijk, je hoeft je niet in te schrijven en er niet voor te betalen. In de spelinloop kunnen de kinderen samen spelen en kunnen de ouders met elkaar kennis maken. Terwijl je kind plezier maakt en het leerzame speelgoed van de voorschool ontdekt, kun je praten over je kind of vragen stellen aan onze medewerkers.

Ouders en kinderen zijn van harte welkom!

 

 

 

 

Adressen, dagen en tijden:
(In de schoolvakanties is er geen spelinloop) 

> Activiteitencentrum de Argo, Argonautenstraat 13, 1076 KJ (Zuid – zijstraat Stadionkade)
Maandagochtend van 9.00 – 11.00 uur

> Peutercombi voorschool Koko en Borre, Eerste Jan van der Heijdenstraat 161, 1072 TS (Zuid)
Maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

> Kindcentrum Potgieter, Potgieterstraat 34, 1053 XX (West)
Dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Peutercombi voorschool Balibar, Rustenburgerstraat 236, 1073 GK (Zuid)
Woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Kinderdagverblijf Tuimelaar, Baarsjesweg 145, 1057 HM (West)
Woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

> Peutercombi voorschool Het Vlindertje, Nicolaas Beetsstraat 40, 1053 RM (West)
Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur

> Peutercombi voorschool De Blauwe Reiger, Stadionkade 113-C, 1076 BN (Zuid)
Woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur

> Wachterliedpaviljoen, Wachterliedplantsoen 1-3, 1055 SB (West)
Donderdagochtend van 10.00-12.00 uur

> Kindcentrum Houthaven, Revaleiland 1, 1014 ZG (West – 3e verdieping)
Vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur

Rekentool gemeente ouderbijdrage 2018

Omdat in 2018 de peuterspeelzalen en voorscholen ook Kinderopvang worden, gaan ouders per uur een bijdrage betalen. Alle ouders hebben dan recht op een inkomensafhankelijke vergoeding. Ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag kunnen deze aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding vanuit de gemeente.

Voor het maken van een proefberekening voor de kosten in 2018 heeft de gemeente een rekentool op hun website gezet. De uitkomsten van deze rekentool zijn een indicatie, want per organisatie kunnen er kleine verschillen van invloed zijn op de berekeningen. Aan de uitkomsten van de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend.

Klik HIER om de rekentool te openen

Pluim voor ‘onze juffen’ in Het Parool

Een mooie pluim voor ‘de juffen’ van de peuterspeelzaal in Het Parool! Mooi opgeschreven! Ook een leuke opsteker voor onze pedagogisch medewerkers die dagelijks met liefde, zorg en veel aandacht jonge kinderen op weg helpen om hun plek te vinden in onze maatschappij. Vlak voor de zomervakantie nemen altijd veel peuters en hun ouders/verzorgers afscheid van de voorschool. En dan regent het vaak complimenten voor ‘onze juffen’. En daar zijn we best een beetje trots op! Daarom delen we graag de link naar het stukje in Het Parool. https://www.parool.nl/opinie/niet-de-ruimtevaarders-maar-de-ruimtegevers-zijn-helden~a4507026/

NIEUW! Buiten BSO De Breek in Nieuwendam

Goed nieuws voor ouders in Nieuwendam! We openen een nieuwe BSO in het prachtige gebouw van Speeltuinvereniging Nieuwendam. Veel ruimte en een fantastisch fijne buitenruimte met aantrekkelijke speeltoestellen. Kinderen van de basisscholen De Piramide en Mgr. Bekkers kunnen er na schooltijd en in de schoolvakanties opgevangen worden en een mooie tijd beleven. Kinderen worden van school opgehaald en gaan veilig – onder begeleiding – naar de locatie. Zit uw kind op een andere school in Nieuwendam? Informeer dan naar de mogelijkheden!

Buiten spelen, sporten en de natuur ontdekken

De Breek ligt naast een prachtig park. Dus zullen we regelmatig met uw kind in dit park te vinden zijn. Dan gaan we sporten, activiteiten doen, lekker bewegen, spelletjes spelen en de natuur ontdekken. Daarmee zijn we echt een ‘buiten BSO’. Dit wil zeggen dat uw kind een groot deel van de tijd zal doorbrengen in de natuur. Zowel in de omliggende parken als in de naastgelegen speeltuin. Vanzelfsprekend zijn we er zelf altijd bij om op uw kind te letten.

Samenwerking met BSO Mgr. Bekkers

De Breek werkt samen met de Buitenschoolse opvang Mgr. Bekkers. Kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag naar De Breek en op woensdag en vrijdag naar Mgr. Bekkers. In de schoolvakanties gaan alle kinderen naar De Breek. De aanpak van beide locaties zijn op elkaar afgestemd en er werken dezelfde medewerkers.

Klik HIER voor meer informatie over onze nieuwe buiten BSO De Breek.

Alle Amsterdamse peuters vanaf 2018 recht op 15 uur per week kinderopvang

Omdat de wet op de kinderopvang verandert, hebben vanaf 2018 álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang met het voorschool themaprogramma. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Die ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een (taal)achterstand.

KLIK HIER VOOR ONZE PAGINA OVER DE HARMONISATIE

Peuterspeelzaal en voorschool wordt kinderopvang met voorschool themaprogramma

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt kinderopvang met voorschoolse educatie. De gemeente Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen, waar zij minimaal 15 uur, drie dagen per week, naar toe kunnen.

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Alle Amsterdamse peuters kunnen sinds 2016 al minimaal 6 uur per week naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ongeacht het inkomen van hun ouders. Amsterdam heeft besloten dit aanbod per 2018 uit te breiden naar minimaal 15 uur per week. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling van kinderen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de belastingdienst en betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen van de gemeente de afgenomen uren (met een maximum van 15 uur) voor het grootste deel vergoed. Ook hier geldt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Voor ouders met een laag inkomen en peuters die het risico lopen op een (taal)achterstand, biedt de gemeente een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Onze peuterspeelzalen met VVE worden Peutercombi voorscholen

Bij Combiwel voor Kinderen zijn we deze harmonisatie aan het voorbereiden. De meeste ouders die nu een peuter bij ons op de voorschool hebben zitten maken de veranderingen niet meer mee. De ouders die er wel mee te maken krijgen en de ouders met een kind dat ingeschreven staat worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd. Op deze website zal een speciale informatiepagina over de harmonisatie komen. Op deze informatie pagina zullen ook de antwoorden komen te staan op de belangrijkste vragen over de veranderingen.

KLIK HIER VOOR ONZE PAGINA OVER DE HARMONISATIE

Nieuwe locaties Peutercombi kinderopvang

Nieuwe locaties Peutercombi kinderopvang

Er komen per 1 januari 2017 maar liefst vier locaties bij waar wij de succesvolle Peutercombi kinderopvang aanbieden. Deze vorm biedt opvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar tijdens de openingsuren van de basisschool. Handig voor ouders met een ouder kind op de basisschool of voor ouders die halve dagen opvang zoeken. De Peutercombi combineert de aanpak van een peuterspeelzaal of voorschool met de keuzevrijheid van de kinderopvang. Zo bieden we alle extra’s voor de ontwikkeling van uw kind, is er vaak sprake van een speciaal VVE themaprogramma en werken we samen met de basisschool, waardoor uw peuter een goede start kan maken op school.

Innovatieve voordelen en kansen

  • Er wordt (nog meer) kwaliteit geboden door het inzetten van twee gekwalificeerde Pedagogisch Medewerkers
  • De hoge pedagogische en educatieve kwaliteit van de peuterspeelzaal en/of voorschool
  • Er is keuze in welke dagen u voor uw peuter wilt afnemen
  • Dezelfde openingstijden als die van de basisschool
  • Ouders die onder de Wet Kinderopvang vallen kunnen een (groot) deel van de kosten via de kinderopvangtoeslag terug krijgen
  • Wanneer een peuter een doelgroep indicatie heeft krijgt hij of zij 12 uur per week gratis aanbod (informeer naar de mogelijkheden via 020-5771133)

Dit zijn onze Peutercombi locaties

(klik op de naam voor meer informatie)

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar: “Home-Start biedt ouders duurzame verbetering…“

Jolien van Aar

Jolien van Aar, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, heeft het project Home-Start Amsterdam 10 jaar lang gevolgd en de effecten onderzocht. Tijdens het mini-symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van Home-Start Amsterdam was zij een van de sprekers. Uit haar onderzoek blijkt, dat Home-Start ouders een duurzame verbetering van de competentiebeleving bied. Anders gezegd: ouders voelen dat zij – na te zijn geholpen door een Home-Start vrijwilliger – weer in staat zijn het gezin te kunnen runnen en dat zij weer meer van de opvoeding van hun kind(eren) kunnen genieten.

Jose Koster

Spreker Jose Koster, Home-Start trainster, benadrukte in haar relaas, dat de kracht van Home-Start zit in het ‘gewoon zijn’ van de vrijwilligers in de gezinnen en het ‘delen van ervaring van mens tot mens’. Het is praktisch en vriendschappelijk, er is geen oordeel of professionele dwang.

Sofie Vriends

Sofie Vriends van het Nederlands Jeugd Instituut vertelde op het symposium dat Home-Start een van de meest succesvolle maatjesmethodieken in ons land blijkt te zijn. Maatjesprojecten als Home-Start passen goed in de gedachte van de civil society. Enerzijds omdat projecten mikken op participatie en zelfredzaamheid. Anderzijds omdat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving en een deel van hun tijd vrijwillig inzetten om de andere te helpen.

Naast voornoemde sprekers was er ook nog een demonstratie van mindfullness voor ouders met stressklachten. Een onderdeel dat ook ingezet kan worden als ouders dat willen. De Home-Start Amsterdam medewerkers van Combiwel kijken met plezier terug op een geslaagd mini-symposium.

home-start-symposium3 home-start-symposium1home-start-symposium2-jose-koster