Voorschool de IJkleintje in Amsterdam

IJkleintje (Peutercombi voorschool)

Kinderopvang voorschool IJkleintje in Amsterdam Noord voor 2 – 4 jarigen

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen leren en veel ontdekken. Dat kan op Peutercombi voorschool IJkleintje. Het is kinderopvang met veel aandacht voor 2 tot 4 jarigen. Onze Pedagogisch Medewerkers op de groep zijn liefdevol en zorgzaam, maken het gezellig en bieden ‘avontuur op maat’, met aantrekkelijke activiteiten en leerzame thema’s.

Peutercombi voorschool IJkleintje is vijf uur per dag open, vijf dagen per week, 40 weken per jaar, dus niet in de vakanties. De openingstijden zijn 8.15 – 13.15 uur.

Je komt in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst of voor de Gemeentetoeslag. Deze toeslagen zijn gebaseerd op de hoogte van het (gezins)inkomen.
Klik hier voor informatie over de toeslagen en ons uurtarief

Samenwerking met IJpleinschool

We werken samen met basisschool IJplein. De methode voor de ontwikkeling van de kinderen sluit goed aan op deze school, je kind kan er op tijd gaan wennen en we zorgen voor een warme overdracht naar de school. Daardoor is het overstappen naar de basisschool voor je kind makkelijker. Overigens kun je ook kiezen voor een andere basisschool, daar ben je vrij in.

Spelend leren met  Kaleidoscoop

Peutercombi voorschool IJkleintje werkt met het programma Kaleidoscoop, dat zich richt op de brede ontwikkeling van jouw peuter; spelend leren spreken, luisteren, de woordenschat uitbreiden, sociale vaardigheden aanleren en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit gebeurt op een speelse wijze, voorop staat dat jouw kind plezier heeft en zich prettig voelt. De groep is voor het Kaleidoscoop programma ingedeeld in hoeken: een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een teken-/kleurhoek. De leidsters hebben deze speel-leeromgeving op heldere en gestructureerde wijze ingericht. Het programma loopt door in de eerste twee groepen van de school, waarmee nauw wordt samengewerkt. Zo worden de thema’s op elkaar afgestemd en gezamenlijk afgesloten. Zo ziet jouw kind de school van binnen uit en raakt ermee vertrouwd.

De locatie

We zijn gehuisvest in een ruim, licht en gezellig ingericht gebouwtje direct naast de IJpleinschool. We beschikken over een ruim speelplein, zo kan jouw kind veilig buiten spelen. Er is een zandbak, een speelhuis en een berging met verschillende peuterfietsjes. Ook is er voldoende klein materiaal om lekker te kunnen spelen.

Ouderbetrokkenheid

Er is een ouderkamer in school, waar de oudercontactmedewerker activiteiten met ouders organiseren. Daardoor wordt je goed geïnformeerd over de thema’s waarmee jouw kind bezig is en welke activiteiten jij zelf met jouw kind rond een thema kunt doen. Ook kunt je tips krijgen over opvoeding en over het ondersteunen van de schoolloopbaan van jouw kind.

Kennismaken?

Als je geïnteresseerd bent kun je een bezoekje brengen aan de locatie of (bij voorkeur) telefonisch een afspraak maken voor een kennismaking.

Inschrijven?

Voor inschrijven kun je gebruik maken van ons handige inschrijfformulier.

Gegevens

  •   Gedempte Insteekhaven 80, 1021 RA Amsterdam
  •   06-13848128
  •   961689250 (LRKP-nummer)
  •   vve.ijkleintjes@combiwel.nl
  •   Inspectierapport
  • Peutercombi voorschool
  • Stadsdeel Noord
  • 5 uur open
  • 40 weken open
  • 08.15 – 13.15   

Kaart